Strona główna - Dział Organizacyjno-Prawny

DZIAŁ PRAWNY
al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


mgr Bartosz Mroczka
kierownik
radca prawny, tel. 91 444 10 67
bartosz.mroczka@usz.edu.pl
mgr Mirosław Hutnikiewicz
radca prawny, tel. 91 444 10 90
miroslaw.hutnikiewicz@univ.szczecin.pl
mgr Monika Matuszewska
radca prawny, tel. 91 444 10 41
monika.matuszewska@univ.szczecin.pl
mgr Justyna Wojciechowska
radca prawny, tel. 91 444 10 47
justyna.wojciechowska@univ.szczecin.pl
mgr Anna Giedrys
główny specjalista, tel 91 444 11 59
anna.giedrys@univ.szczecin.pl