DZIAŁ PRAWNY
al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


mgr Bartosz Mroczka
kierownik
radca prawny, tel. 91 444 10 67
bartosz.mroczka@usz.edu.pl

mgr Mirosław Hutnikiewicz
radca prawny, tel. 91 444 10 90
miroslaw.hutnikiewicz@univ.szczecin.pl

mgr Monika Matuszewska
radca prawny, tel. 91 444 10 41
monika.matuszewska@univ.szczecin.pl

mgr Justyna Wojciechowska
radca prawny, tel. 91 444 10 47
justyna.wojciechowska@univ.szczecin.pl

mgr Anna Zwierzyńska
radca prawny, tel 91 444 10 37
anna.zwierzynska@usz.edu.pl

dr Renata Słominska-Walkowiak
specjalista, tel 91 444 11 93
renata.slominska-walkowiak@usz.edu.pl