Uchwały 2007

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2007

 

Pobierz plik (Uchwała nr 126-2007.pdf) UCHWAŁA NR 126/2007
w sprawie stwierdzenia zgodności ze Statutem Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studenckiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 125-2007.pdf) UCHWAŁA NR 125/2007
zmieniająca uchwałę nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia ( j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r.)

 

Pobierz plik (Uchwała nr 124-2007.pdf) UCHWAŁA NR 124/2007
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z utworzeniem zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Londynie

 

Pobierz plik (Uchwała nr 123-2007.pdf) UCHWAŁA NR 123/2007
w sprawie zmiany uchwały nr 67/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 122-2007.pdf) UCHWAŁA NR 122/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od roku akademickiego 2008/2009 specjalności inżynieria Internetu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 121-2007.pdf) UCHWAŁA NR 121/2007
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 120-2007.pdf) UCHWAŁA NR 120/2007
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego Janiny Smoleńskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 119-2007.pdf) UCHWAŁA NR 119/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Andrzeja Bałabana

 

Pobierz plik (Uchwała nr 118-2007.pdf) UCHWAŁA NR 118/2007
w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Wydziału Humanistycznego oraz Samorządu Studenckiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 117-2007.pdf) UCHWAŁA NR 117/2007
w sprawie wyrażenia zgody Senatu na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do Stowarzyszenia Szczeciński Ogród Botaniczny

 

Pobierz plik (Uchwała nr 116-2007.pdf) UCHWAŁA NR 116/2007
w sprawie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Uchwała nr 115-2007.pdf) UCHWAŁA NR 115/2007
 w sprawie zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Uchwała nr 114-2007.pdf) UCHWAŁA NR 114/2007
w sprawie zmiany uchwały nr 67/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 113-2007.pdf) UCHWAŁA NR 113/2007
w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2008/2009 nowych specjalności

 

Pobierz plik (Uchwała nr 112-2007.pdf) UCHWAŁA NR 112/2007
w sprawie uchwalenia planu wydawniczego na rok 2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 111-2007.pdf) UCHWAŁA NR 111/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Franco Ferrari

 

Pobierz plik (Uchwała nr 110-2007.pdf) UCHWAŁA NR 110/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Karola Piaseckiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 109-2007.pdf) UCHWAŁA NR 109/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Izabeli Kowalskiej-Paszt

 

Pobierz plik (Uchwała nr 108-2007.pdf) UCHWAŁA NR 108/2007
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2007

 

Pobierz plik (Uchwała nr 107-2007.pdf) UCHWAŁA NR 107/2007
w sprawie dofinansowania zadania "Zakup analizatora chemicznego typu CHNS" dla Wydziału Nauk Przyrodniczych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 106-2007.pdf) UCHWAŁA NR 106/2007
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2008/2009 nowych kierunków i specjalności

 

Pobierz plik (Uchwała nr 104-2007.pdf) UCHWAŁA NR 104/2007
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Czesława Koźmińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 103-2007.pdf) UCHWAŁA NR 103/2007
w sprawie zmiany uchwały nr 43/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia nowych składów komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 102-2007.pdf) UCHWAŁA NR 102/2007
zmieniająca uchwałę nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia ( j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r.)

 

Pobierz plik (Uchwała nr 101-2007.pdf) UCHWAŁA NR 101/2007
w sprawie zaopiniowanie przez Senat US kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 100-2007.pdf) UCHWAŁA NR 100/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Sowińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 99-2007.pdf) UCHWAŁA NR 99/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mirosława Rutkowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 98-2007.pdf) UCHWAŁA NR 98/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Barbary Kryk

 

Pobierz plik (Uchwała nr 97-2007.pdf) UCHWAŁA NR 97/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mariana Malickiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 96-2007.pdf) UCHWAŁA NR 96/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Zygmunta Drążka

 

Pobierz plik (Uchwała nr 95-2007.pdf) UCHWAŁA NR 95/2007
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zakładu poligraficznego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 94-2007.pdf) UCHWAŁA NR 94/2007
zmieniająca Regulamin Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 92-2007.pdf) UCHWAŁA NR 92/2007
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2008/2009 nowych kierunków i specjalności

 

Pobierz plik (Uchwała nr 91-2007.pdf) UCHWAŁA NR 91/2007
w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 90-2007.pdf) UCHWAŁA NR 90/2007
w sprawie zaopiniowanie przez Senat US kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej "Infrapark"

 

Pobierz plik (Uchwała nr 89-2007.pdf) UCHWAŁA NR 89/2007
w sprawie przekształcenia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 88-2007.pdf) UCHWAŁA NR 88/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Krzysztofa Rottermunda

 

Pobierz plik (Uchwała nr 87-2007.pdf) UCHWAŁA NR 87/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Wojtaszaka

 

Pobierz plik (Uchwała nr 86-2007.pdf) UCHWAŁA NR 86/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Włodzimierza Krysiaka

 

Pobierz plik (Uchwała nr 85-2007.pdf) UCHWAŁA NR 85/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. inż. Alberto Lozano-Platonoff

 

Pobierz plik (Uchwała nr 84-2007.pdf) UCHWAŁA NR 84/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Agnieszki Szewczyk

 

Pobierz plik (Uchwała nr 83-2007.pdf) UCHWAŁA NR 83/2007
w sprawie nadania prof. dr Zbigniewowi Radwańskiemu Tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 82-2007.pdf) UCHWAŁA NR 82/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Wiesław Andrukowicz

 

Pobierz plik (Uchwała nr 81-2007.pdf) UCHWAŁA NR 81/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Mariusz P. Dąbrowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 80-2007.pdf) UCHWAŁA NR 80/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marii Czerepaniak - Walczak

 

Pobierz plik (Uchwała nr 79-2007.pdf) UCHWAŁA NR 79/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Stefanowi Kwiatkowskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 78-2007.pdf) UCHWAŁA NR 78/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Bohdanowi Boguszewskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 77-2007.pdf) UCHWAŁA NR 77/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. prof. US Ireneusz Ziemiński

 

Pobierz plik (Uchwała nr 76-2007.pdf) UCHWAŁA NR 76/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Agnieszce Szewczyk

 

Pobierz plik (Uchwała nr 75-2007.pdf) UCHWAŁA NR 75/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowi: dr hab. Beacie Filipiak prof. US, dr Markowi Dylewskiemu, dr Małgorzacie Gorzałczyńskiej-Koczkodaj

 

Pobierz plik (Uchwała nr 74-2007.pdf) UCHWAŁA NR 74/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Małgorzacie Rochoń

 

Pobierz plik (Uchwała nr 73-2007.pdf) UCHWAŁA NR 73/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aurelii Bielawskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 72-2007.pdf) UCHWAŁA NR 72/2007
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Grażynie Wolskiej prof. US

 

Pobierz plik (Uchwała nr 71-2007.pdf) UCHWAŁA NR 71/2007
w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie inwestycji przez WMF

 

Pobierz plik (Uchwała nr 70-2007.pdf) UCHWAŁA NR 70/2007
w sprawie wyrażenia zgody na remont budynku przy ul. Mickiewicza 16

 

Pobierz plik (Uchwała nr 69-2007.pdf) UCHWAŁA NR 69/2007
w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2008/2009 nowych kierunków i specjalności

 

Pobierz plik (Uchwała nr 68-2007.pdf) UCHWAŁA NR 68/2007
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 67-2007.pdf) UCHWAŁA NR 67/2007
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 66-2007.pdf) UCHWAŁA NR 66/2007
w sprawie zaopiniowanie przez Senat US kandydata na członka zarządu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego "Integracja" spółka z o.o.

 

Pobierz plik (Uchwała nr 65-2007.pdf) UCHWAŁA NR 65/2007
w sprawie zobowiązania do sporządzenia zrównoważonych planów rzeczowo - finansowych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 64-2007.pdf) UCHWAŁA NR 64/2007
w sprawie podziału środków finansowych z dotacji MNiSzW i środków ogólnouczelnianych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007

 

Pobierz plik (Uchwała nr 63-2007.pdf) UCHWAŁA NR 63/2007
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2007

 

Pobierz plik (Uchwała nr 62-2007.pdf) UCHWAŁA NR 62/2007
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2006

 

Pobierz plik (Uchwała nr 61-2007.pdf) UCHWAŁA NR 61/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Aleksandra Felszyna

 

Pobierz plik (Uchwała nr 60-2007.pdf) UCHWAŁA NR 60/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Romana Marksa

 

Pobierz plik (Uchwała nr 59-2007.pdf) UCHWAŁA NR 59/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jerzego Eidera

 

Pobierz plik (Uchwała nr 58-2007.pdf) UCHWAŁA NR 58/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Krystyny Janaszek

 

Pobierz plik (Uchwała nr 57-2007.doc) UCHWAŁA NR 57/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ewy Komorowskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 54-2007.doc) UCHWAŁA NR 54/2007
w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 nowych form studiów na kierunku Filologia Polska i Filologia, specjalność: filologia angielska

 

Pobierz plik (Uchwała nr 53-2007.doc) UCHWAŁA NR 53/2007
zmieniająca uchwałę nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia (j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r.)

 

Pobierz plik (Uchwała nr 52-2007.doc) UCHWAŁA NR 52/2007
w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na badania własne

 

Pobierz plik (Uchwała nr 51-2007.doc) UCHWAŁA NR 51/2007
w sprawie limitów przyjęć na studia III stopnia na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 50-2007.pdf) UCHWAŁA NR 50/2007
w sprawie wprowadzenia organizacji roku akademickiego 2007/2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 49-2007.pdf) UCHWAŁA NR 49/2007
w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcie dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 48-2007.doc) UCHWAŁA NR 48/2007
w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do opublikowania tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 47-2007.doc) UCHWAŁA NR 47/2007
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 46-2007.doc) UCHWAŁA NR 46/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mariusza Dąbrowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 45-2007.doc) UCHWAŁA NR 45/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Grażyny Wolskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 44-2007.doc) UCHWAŁA NR 44/2007
w sprawie nadania Profesorowi Johnowi Barrow Tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 43-2007.pdf) UCHWAŁA NR 43/2007
w sprawie ogłoszenia nowych składów komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 42-2007.pdf) UCHWAŁA NR 42/2007
w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 41-2007.doc) UCHWAŁA NR 41/2007
w sprawie zaopiniowanie przez Senat US kandydata na przewodniczącego rady nadzorczej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego "Integracja" spółka z o.o.

 

Pobierz plik (Uchwała nr 40-2007.doc) UCHWAŁA NR 40/2007
w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 39-2007.doc) UCHWAŁA NR 39/2007
w sprawie nadania orderów, odznaczeń pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 38-2007.doc) UCHWAŁA NR 38/2007
w sprawie akceptacji kierunków kształcenia realizowanych na Wydziale Humanistycznym do dnia 31 grudnia 2006r., a z dniem 1 stycznia 2007r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 37-2007.doc) UCHWAŁA NR 37/2007
zmieniająca uchwałę nr 71/2006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 maja 2006r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Pedagogika, Filologia oraz utworzenia kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (Uchwała nr 36-2007.doc) UCHWAŁA NR 36/2007
w sprawie utworzenia oraz uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 nowych specjalności

 

Pobierz plik (Uchwała nr 35-2007.pdf) UCHWAŁA NR 35/2007
w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

 

Pobierz plik (Uchwała nr 34-2007.doc) UCHWAŁA NR 34/2007
w sprawie trybu i zasad tworzenia oraz likwidacji specjalności w ramach kierunku studiów prowadzonego w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Uchwała nr 33-2007.pdf) UCHWAŁA NR 33/2007
w sprawie limitów przyjęć na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 32-2007.pdf) UCHWAŁA NR 32/2007
w sprawie wprowadzenia organizacji roku akademickiego 2007/2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 31-2007.doc) UCHWAŁA NR 31/2007
w sprawie zmiany uchwały nr 122/2006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 30-2007.pdf) UCHWAŁA NR 30/2007
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 29-2007.doc) UCHWAŁA NR 29/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Piotra Urbańskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 28-2007.doc) UCHWAŁA NR 28/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ewy Kołodziejek

 

Pobierz plik (Uchwała nr 27-2007.doc) UCHWAŁA NR 27/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 26-2007.doc) UCHWAŁA NR 26/2007
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr Zbigniewowi Radwańskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 25-2007.doc) UCHWAŁA NR 25/2007
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego dla prof. dr Zbigniewa Radwańskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 24-2007.doc) UCHWAŁA NR 24/2007
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego Svena Koeltza

 

Pobierz plik (Uchwała nr 23-2007.doc) UCHWAŁA NR 23/2007
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego Harry Waltera

 

Pobierz plik (Uchwała nr 21-2007.pdf) UCHWAŁA NR 21/2007
w sprawie wyrażenia zgody przez Senat US na utworzenie spółki Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego "Integracja" spółka z o.o. oraz zaopiniowania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 19-2007.doc) UCHWAŁA NR 19/2007
w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od roku akademickiego 2007/2008 nowych specjalności

 

Pobierz plik (Uchwała nr 18-2007.doc) UCHWAŁA NR 18/2007
w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2007/2008 specjalności doradztwo psychospołeczne na kierunku pedagogika

 

Pobierz plik (Uchwała nr 17-2007.doc) UCHWAŁA NR 17/2007
w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2007/2008 na kierunku filologia, specjalności filologia romańska z językiem włoskim oraz studiów II stopnia na specjalności filologia romańska

 

Pobierz plik (Uchwała nr 16-2007.doc) UCHWAŁA NR 16/2007
w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (Uchwała nr 15-2007.doc) UCHWAŁA NR 15/2007
w sprawie zatwierdzenia czynności wyborczych na Wydziale Filologicznym

 

Pobierz plik (Uchwała nr 14-2007.doc) UCHWAŁA NR 14/2007
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 12-2007.pdf) UCHWAŁA NR 12/2007
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Pobierz plik (Uchwała nr 11-2007.doc) UCHWAŁA NR 11/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jerzego Koniecznego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 10-2007.doc) UCHWAŁA NR 10/2007
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Johnowi Barrow

 

Pobierz plik (Uchwała nr 9-2007.doc) UCHWAŁA NR 9/2007
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego dla prof. Johna Barrowa

 

Pobierz plik (Uchwała nr 8-2007.pdf) UCHWAŁA NR 8/2007
zmieniająca uchwałę nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia ( j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r.)

 

Pobierz plik (Uchwała nr 7-2007.doc) UCHWAŁA NR 7/2007
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 6-2007.doc) UCHWAŁA NR 6/2007
w sprawie upoważnienie Dziekana Wydziału Filologicznego do powołania wydziałowej komisji wyborczej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 5-2007.doc) UCHWAŁA NR 5/2007
w sprawie projektu podziału dotacji budżetowej Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2007

 

Pobierz plik (Uchwała nr 4-2007.doc) UCHWAŁA NR 4/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Siergieja Segedy

 

Pobierz plik (Uchwała nr 3-2007.doc) UCHWAŁA NR 3/2007
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jerzego Trzoski

 

Pobierz plik (Uchwała nr 2-2007.doc) UCHWAŁA NR 2/2007

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Mielcarka

 

Pobierz plik (Uchwała nr 1-2007.doc) UCHWAŁA NR 1/2007
w sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławowi Owsiakowi Tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić