Uchwały 2008

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2008

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 132-2008.pdf) UCHWAŁA NR 132/2008
w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego styczeń 2009 roku

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 130-2008.pdf) UCHWAŁA NR 130/2008
w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr hab. Mirosławy Gazińskiej, prof. US Prorektora ds. Studenckich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 129.2008.pdf) UCHWAŁA NR 129/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ewy Szczepanowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 128-2008.pdf) UCHWAŁA NR 128/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Waldemara Domachowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 127-2008.pdf) UCHWAŁA NR 127/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Janusza Mieczkowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 126.2008.pdf) UCHWAŁA NR 126/2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat na utworzenie spółki Centrum transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego "Integracja: spółka z o.o. oraz zaopiniowania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 125-2008.pdf) UCHWAŁA NR 125/2008
zmiany uchwały w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 124-2008.pdf) UCHWAŁA NR 124/2008
w sprawie zmiany uchwały nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia (j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006 r. z późn. zm.)

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 123-2008.pdf) UCHWAŁA NR 123/2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 122-2008.pdf) UCHWAŁA NR 122/2008
w sprawie utworzenia nowych specjalności na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 121-2008.pdf) UCHWAŁA NR 121/2008
w sprawie uchwalenia planu wydawniczego na rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 120-2008.pdf) UCHWAŁA NR 120/2008
w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do organów ogólnouczelnianych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 119-2008.pdf) UCHWAŁA NR 119/2008
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dr Ewą Fleszar

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 118-2008.pdf) UCHWAŁA NR 118/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jacka Styszyńskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 117-2008.pdf) UCHWAŁA NR 117/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Tadeusza Czapigi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 116-2008.pdf) UCHWAŁA NR 116/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Andrzeja Offmańskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 115-2008.pdf) UCHWAŁA NR 115/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Zdzisława Kroplewskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 114-2008.pdf) UCHWAŁA NR 114/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Wiesławy Orowicz

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 113-2008.pdf) UCHWAŁA NR 113/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Benjamina Vogla

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 112-2008.pdf) UCHWAŁA NR 112/2008
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Danuty Koźmian

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 111-2008.pdf) UCHWAŁA NR 111/2008
zmiany uchwały w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 110.2008.pdf) UCHWAŁA NR 110/2008
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów III stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 109-2008.pdf) UCHWAŁA NR 109/2008
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji przy ul. Wąskiej 12/13 oraz Felczaka 12/13

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 108-2008.pdf) UCHWAŁA NR 108/2008
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji przy ul. Mickiewicza 64 oraz Mickiewicza 66

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 107-2008.pdf) UCHWAŁA NR 107/2008
w sprawie wyrażenia zgody zwiększenie kwoty na przygotowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Tarczyńskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 106-2008.pdf) UCHWAŁA NR 106/2008
w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Matematyczno-Fizycznym od roku akademickiego 2009/2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 105-2008.pdf) UCHWAŁA NR 105/2008
w sprawie utworzenia na kierunku Matematyka specjalności analityka procesów gospodarczych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 104.2008.pdf) UCHWAŁA NR 104/2008
w sprawie oceny projektów ustaw: Zasady finansowania nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 103-2008.pdf) UCHWAŁA NR 103/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jolanty Tarasiuk

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 102-2008.pdf) UCHWAŁA NR 102/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Filipiak

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 101-2008.pdf) UCHWAŁA NR 101/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Janusza Sługockiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 100-2008.pdf) UCHWAŁA NR 100/2008
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do realizacji projektu inwestycyjnego w roku 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 99.2008.pdf) UCHWAŁA NR 99/2008
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 97.2008.pdf) UCHWAŁA NR 97/2008
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 96.2008.pdf) UCHWAŁA NR 96/2008
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2008

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 95.2008.pdf) UCHWAŁA NR 95/2008
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 94.2008.pdf) UCHWAŁA NR 94/2008
w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 93.2008.pdf) UCHWAŁA NR 93/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Wiesława Andrukowicza

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 92.2008.pdf) UCHWAŁA NR 92/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Kazimierza Szultki

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 91.2008.pdf) UCHWAŁA NR 91/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Waldemara Gosa

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 90.2008.pdf) UCHWAŁA NR 90/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Roberta Cieślaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 89-2008.pdf) UCHWAŁA NR 89/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Cezariusza Skuzy

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 88-2008.pdf) UCHWAŁA NR 88/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Adama Makowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 87-2008.pdf) UCHWAŁA NR 87/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Urszuli Chęcińskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 85-2008.pdf) UCHWAŁA NR 85/2008
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Eggesin

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 84-2008.pdf) UCHWAŁA NR 84/2008
w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości recenzji dorobku naukowego prof. Lothara Knoppa przygotowanej przez prof. dr hab. Zbigniewa Ofiarskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 83-2008.pdf) UCHWAŁA NR 83/2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozyskania środków na zwiększenie przeciętnych wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zmiany uchwały nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia (j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r. z późn. zm.)

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 82-2008.pdf) UCHWAŁA NR 82/2008
w sprawie podziału środków finansowych z dotacji MNiSzW i środków ogólnouczelnianych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2008r.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 81-2008.pdf) UCHWAŁA NR 81/2008
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2008

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 80-2008.pdf) UCHWAŁA NR 80/2008
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 79-2008.pdf) UCHWAŁA NR 79/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Charlesa Elworthy

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 78-2008.pdf) UCHWAŁA NR 78/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Bogdana Gębskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 77-2008.pdf) UCHWAŁA NR 77/2008
w sprawie wykonania zaleceń zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2007

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 76-2008.pdf) UCHWAŁA NR 76/2008
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania w dziedzinie kształcenia zleconego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 75-2008.pdf) UCHWAŁA NR 75/2008
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania w dziedzinie kształcenia zleconego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 74-2008.pdf) UCHWAŁA NR 74/2008
w sprawie Utworzenia Instytutu Psychologii na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 73-2008.pdf) UCHWAŁA NR 73/2008
w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011

 

Pobierz plik (Uchwała nr 72-2008.pdf) UCHWAŁA NR 72/2008
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (Uchwała nr 71.doc) UCHWAŁA NR 71/2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (Uchwała nr 70.doc) UCHWAŁA NR 70/2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2007

 

Pobierz plik (Uchwała nr 69.doc) UCHWAŁA NR 69/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Hagena Meltzera

 

Pobierz plik (Uchwała nr 68.doc) UCHWAŁA NR 68/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Kamili Turewicz

 

Pobierz plik (Uchwała nr 67.doc) UCHWAŁA NR 67/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Aksamitowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 66.doc) UCHWAŁA NR 66/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Waldemara Wolskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 65.doc) UCHWAŁA NR 65/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Igi Rudawskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 64.doc) UCHWAŁA NR 64/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mieczysława Staniszewskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 63.doc) UCHWAŁA NR 63/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Edwarda Sienkiewicza

 

Pobierz plik (Uchwała nr 62.doc) UCHWAŁA NR 62/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Krzysztofa Wojtkiewicza

 

Pobierz plik (Uchwała nr 61.doc) UCHWAŁA NR 61/2008
w sprawie nadania prof. Richardowi Pipesowi Tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 60.doc) UCHWAŁA NR 60/2008
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

Pobierz plik (Uchwała nr 59.doc) UCHWAŁA NR 59/2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia nowych składów komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 58-2008.pdf) UCHWAŁA NR 58/2008
w sprawie utworzenia Wydziału Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Uchwała nr 57-2008.pdf) UCHWAŁA NR 57/2008
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Uchwała nr 56-2008.pdf) UCHWAŁA NR 56/2008
w sprawie przyjęcia kryteriów kwalifikacji obowiązujące kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2009/2010 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Uchwała nr 55-2008.pdf) UCHWAŁA NR 55/2008
w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 54-2008.pdf) UCHWAŁA NR 54/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Iriny Fedorczuk

 

Pobierz plik (Uchwała nr 53-2008.pdf) UCHWAŁA NR 53/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Piotra Michałowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 52_2008.pdf) UCHWAŁA NR 52/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Szymona Draheima

 

Pobierz plik (Uchwała nr 51-2008.pdf) UCHWAŁA NR 51/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tadeusza Szubki

 

Pobierz plik (Uchwała nr 50-2008.pdf) UCHWAŁA NR 50/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Renaty Ziemińskiej

 

Pobierz plik (Uchwała nr 49_2008.pdf) UCHWAŁA NR 49/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Janusza Ruszkowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 48-2008.pdf) UCHWAŁA NR 48/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mariana Rębkowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 47-2008.pdf) UCHWAŁA NR 47/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Bulsy

 

Pobierz plik (Uchwała nr 46-2008.pdf) UCHWAŁA NR 46/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 45.2008.pdf) UCHWAŁA NR 45/2008
w sprawie wprowadzenia organizacji roku akademickiego 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 44-2008.pdf) UCHWAŁA NR 44/2008
w sprawie pozyskania środków na zwiększenie przeciętnych wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zmiany uchwały nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia ( j.t. uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r. z późn. zm.)

 

Pobierz plik (Uchwała nr 43-2008.pdf) UCHWAŁA NR 43/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Józefowi Gierjatowiczowi

 

Pobierz plik (Uchwała nr 41-2008.pdf) UCHWAŁA NR 41/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Adamowi Bechlerowi

 

Pobierz plik (Uchwała nr 40-2008.pdf) UCHWAŁA NR 40/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Ryszardowi Lipczukowi

 

Pobierz plik (Uchwała nr 39-2008.pdf) UCHWAŁA NR 39/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Marianowi Rębkowskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 38-2008.pdf) UCHWAŁA NR 38/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 37-2008.pdf) UCHWAŁA NR 37/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Janusza Ruszkowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 36_2008.pdf) UCHWAŁA NR 36/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Wandy Skoczylas, prof. dr hab. Edwarda Urbańczyka, dr Barbary Batóg, dr Jacka Batoga, dr Aleksandry Gąsior-Żarskiej, mgr Andrzeja Niemca

 

Pobierz plik (Uchwała nr 35-2008.pdf) UCHWAŁA NR 35/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Bogdanowi Nogalskiemu i dr Adamowi Kowalczykowi

 

Pobierz plik (Uchwała nr 34-2008.pdf) UCHWAŁA NR 34/2008w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Maciejowi Czaplewskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 33-2008.pdf) UCHWAŁA NR 33/2008
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Stanisławowi Flejterskiemu

 

Pobierz plik (Uchwała nr 32_2008.pdf) UCHWAŁA NR 32/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Dariusza Wysockiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 31-2008.pdf) UCHWAŁA NR 31/2008

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Reginy Hartman

 

Pobierz plik (Uchwała nr 30_2008.pdf) UCHWAŁA NR 30/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Wojciecha Krysztofiaka

 

Pobierz plik (Uchwała nr 29-2008.pdf) UCHWAŁA NR 29/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. n. med. Andrzeja Potemkowskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 28_2008.pdf) UCHWAŁA NR 28/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tamary Pirożenko

 

Pobierz plik (Uchwała nr 27-2008.pdf) UCHWAŁA NR 27/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Bożydara Kaczmarka

 

Pobierz plik (Uchwała nr 25_2008.pdf) UCHWAŁA NR 25/2008
w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie pożyczki zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie US

 

Pobierz plik (Uchwała nr 24-2008.pdf) UCHWAŁA NR 24/2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania zakresów obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 22-2008.pdf) UCHWAŁA NR 22/2008
w sprawie limitów przyjęć na rok akademicki 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 21_2008.pdf) UCHWAŁA NR 21/2008
w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do opublikowania tekstu jednolitego uchwały nr 67/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 19_2008.pdf) UCHWAŁA NR 19/2008
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 18_2008.pdf) UCHWAŁA NR 18/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Wojciecha Downara

 

Pobierz plik (Uchwała nr 17-2008.pdf) UCHWAŁA NR 17/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Wernera Westphala

 

Pobierz plik (Uchwała nr 16-2008.pdf) UCHWAŁA NR 16/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ulricha Dreschela

 

Pobierz plik (Uchwała nr 15_2008.pdf) UCHWAŁA NR 15/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Kędzi-Klebeko

 

Pobierz plik (Uchwała nr 13_2008.pdf) UCHWAŁA NR 13/2008
w sprawie ogłoszenia nowych składów komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych

 

Pobierz plik (Uchwała nr 12_2008.pdf) UCHWAŁA NR 12/2008
w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Wydziału Humanistycznego oraz Samorządu Studenckiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 11_2008.pdf) UCHWAŁA NR 11/2008
w sprawie uruchomienia nowych specjalności na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2008/2009

 

Pobierz plik (Uchwała nr 10_2008.pdf) UCHWAŁA NR 10/2008
w sprawie zmiany "Kryteriów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Szczecińskim"

 

Pobierz plik (Uchwała nr 9_2008.pdf) UCHWAŁA NR 9/2008
w sprawie uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 8_2008.pdf) UCHWAŁA NR 8/2008
w sprawie projektu podziału dotacji budżetowej Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2008

 

Pobierz plik (Uchwała nr 7_2008.pdf) UCHWAŁA NR 7/2008
w sprawie ustalenia proporcji przedstawicieli studentów i doktorantów Uczelnianego Kolegium Elektorów Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (Uchwała nr 6_2008.pdf) UCHWAŁA NR 6/2008
w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (Uchwała nr 5_2008.pdf) UCHWAŁA NR 5/2008
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 4_2008.pdf) UCHWAŁA NR 4/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Grażyny Rosy

 

Pobierz plik (Uchwała nr 3_2008.pdf) UCHWAŁA NR 3/2008
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Marka Górskiego

 

Pobierz plik (Uchwała nr 2-2008.pdf) UCHWAŁA NR 2/2008
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego dla prof. Richarda Pipesa

 

Pobierz plik (Uchwała nr 1_2008.pdf) UCHWAŁA NR 1/2008
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego dla prof. Richarda Pipesa

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić