Uchwały 2009

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 95-2009.pdf) UCHWAŁA NR 95/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Grzegorza Wejmana

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 94-2009.pdf) UCHWAŁA NR 94/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Sławomiry Gruszewskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 93-2009.pdf) UCHWAŁA NR 93/2009
w sprawie utworzenia kierunku Mikrobiologia i wniosku do Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgodny na prowadzenie kierunku Mikrobiologia

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 92-2009.pdf) UCHWAŁA NR 92/2009
w sprawie utworzenia kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 91-2009.pdf) UCHWAŁA NR 91/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 90-2009.pdf) UCHWAŁA NR 90/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 89-2009.pdf) UCHWAŁA NR 89/2009
w sprawie uchwalenia planu wydawniczego na rok 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 88-2009.pdf) UCHWAŁA NR 88/2009
w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr hab. Mirosławy Gazińskiej, prof. US Prorektora ds. Studenckich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 87-2009.pdf) UCHWAŁA NR 87/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Wiśniewskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 86-2009.pdf) UCHWAŁA NR 86/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Janusza Bujaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 85-2009.pdf) UCHWAŁA NR 85/2009
w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym na kierunku Pedagogika specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 84-2009.pdf) UCHWAŁA NR 84/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Krystyny Brzozowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 83-2009.pdf) UCHWAŁA NR 83/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Marka Górskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 82-2009.pdf) UCHWAŁA NR 82/2009
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 81-2009.pdf) UCHWAŁA NR 81/2009
w sprawie wyrażenie zgody na zakup sprzętu w ramach Programu PITAGORAS

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 80-2009.pdf) UCHWAŁA NR 80/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 79-2009.pdf) UCHWAŁA NR 79/2009
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 78-2009.pdf) UCHWAŁA NR 78/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Stolcu w gminie Dobra

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 77-2009.pdf) UCHWAŁA NR 77/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 76-2009.pdf) UCHWAŁA NR 76/2009
w sprawie studiów drugiego stopnia p.n. Prawo i polityki integracji europejskiej: europejskie prawo konstytucyjne i wielopoziomowy konstytucjonalizm, wspólnie prowadzonych przez: Uniwersytet Autonomiczny z Barcelony, Uniwersytet z Montpellier I, Uniwersytet z Mediolanu i Uniwersytet Szczeciński

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 75-2009.pdf) UCHWAŁA NR 75/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Rycielskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 74-2009.pdf) UCHWAŁA NR 74/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Jana Flisa

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 73-2009.pdf) UCHWAŁA NR 73/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ireny Machaj

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 72-2009.pdf) UCHWAŁA NR 72/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jolanty Iwin-Garzyńskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 71-2009.pdf) UCHWAŁA NR 71/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mirosławy Gazińskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 70-2009.pdf) UCHWAŁA NR 70/2009
w sprawie nadania ks. abp dr Zygmuntowi Kamińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 69-2009.pdf) UCHWAŁA NR 69/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i rozbudowę budynków A i B Instytutu Pedagogiki

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 68-2009.pdf) UCHWAŁA NR 68/2009
w sprawie utworzenia nowych form studiów na Wydziale Filologicznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 67-2009.pdf) UCHWAŁA NR 67/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie certyfikacji biegłości językowej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 66-2009.pdf) UCHWAŁA NR 66/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 65-2009.pdf) UCHWAŁA NR 65/2009
w sprawie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 64-2009.pdf) UCHWAŁA NR 64/2009
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 63-2009.pdf) UCHWAŁA NR 63/2009
w sprawie zniesienia Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 62-2009.pdf) UCHWAŁA NR 62/2009
w sprawie podziału środków ogólnouczelnianych na rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 61-2009.pdf) UCHWAŁA NR 61/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ryszarda Tomczyka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 60-2009.pdf) UCHWAŁA NR 60/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ryhora Fedaruka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 59-2009.pdf) UCHWAŁA NR 59/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Pasquale Policastro

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 58-2009.pdf) UCHWAŁA NR 58/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ryszarda Kotlińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 57-2009.pdf) UCHWAŁA NR 57/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jolanty Witek

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 56-2009.pdf) UCHWAŁA NR 56/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 55-2009.pdf) UCHWAŁA NR 55/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ewy Pajewskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 54-2009.pdf) UCHWAŁA NR 54/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Józefa Domagały

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 53-2009.pdf) UCHWAŁA NR 53/2009
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego ks. abp dr Zygmuntowi Kamińskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 52-2009.pdf) UCHWAŁA NR 52/2009
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego ks. abp dr Zygmuntowi Kamińskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 51-2009.pdf) UCHWAŁA NR 51/2009
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego na potrzeby Morskiej Stacji Brzegowej Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 50-2009.pdf) UCHWAŁA NR 50/2009
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków "A" i "B" Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 49-2009.pdf) UCHWAŁA NR 49/2009
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 48-2009.pdf) UCHWAŁA NR 48/2009
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 47-2009.pdf) UCHWAŁA NR 47/2009
w sprawie uruchomienia nowych form studiów od roku akademickiego 2010/2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 46-2009.pdf) UCHWAŁA NR 46/2009
w sprawie utworzenia Biura ds. Jakości Kształcenia

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 45-2009.pdf) UCHWAŁA NR 45/2009
w sprawie certyfikacji biegłości językowej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 44-2009.pdf) UCHWAŁA NR 44/2009
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2008

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 43-2009.pdf) UCHWAŁA NR 43/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Józefa Frąsia

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 42-2009.pdf) UCHWAŁA NR 42/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Leszka Gołdyki

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 41-2009.pdf) UCHWAŁA NR 41/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Arkadiusza Chrudzimskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 40-2009.pdf) UCHWAŁA NR 40/2009
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 39-2009.pdf) UCHWAŁA NR 39/2009
w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 38-2009.pdf) UCHWAŁA NR 38/2009
w sprawie utworzenia nowych form studiów i nowych poziomów studiów

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 37-2009.pdf) UCHWAŁA NR 37/2009
w sprawie utworzenia nowych kierunków na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziale Nauk o Ziemi, Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 36-2009.pdf) UCHWAŁA NR 36/2009
w sprawie utworzenia makrokierunku Filologia polska i kulturoznawstwo

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 35-2009.pdf) UCHWAŁA NR 35/2009
w sprawie utworzenia makrokierunku Informatyka ekonomiczna i pedagogika

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 34-2009.pdf) UCHWAŁA NR 34/2009
w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 33-2009.pdf) UCHWAŁA NR 33/2009
w sprawie podziału środków finansowych z dotacji MNiSzW i środków ogólnouczelnianych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 32-2009.pdf) UCHWAŁA NR 32/2009
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 31-2009.pdf) UCHWAŁA NR 31/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Kazimierza Dullaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 30-2009.pdf) UCHWAŁA NR 30/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jolanty Mazurkiewicz-Sokołowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 29-2009.pdf) UCHWAŁA NR 29/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Svetlany Nevzorovej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 28-2009.pdf) UCHWAŁA NR 28/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jarosława Piątka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 27-2009.pdf) UCHWAŁA NR 27/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Teresy Żółkowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 26-2009.pdf) UCHWAŁA NR 26/2009
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Henryka Laskiewicza

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 25-2009.pdf) UCHWAŁA NR 25/2009
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia kierunku Praca socjalna w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 24-2009.pdf) UCHWAŁA NR 24/2009
w sprawie akceptacji kierunków kształcenia realizowanych na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Wydziale Nauk o Ziemi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 23-2009.pdf) UCHWAŁA NR 23/2009
w sprawie limitów miejsc na studia w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 22-2009.pdf) UCHWAŁA NR 22/2009
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2009/2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 21-2009.pdf) UCHWAŁA NR 21/2009
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Franco Ferrari, prof. US

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 20-2009.pdf) UCHWAŁA NR 20/2009
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Magdalenie Kogut-Jaworskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 19-2009.pdf) UCHWAŁA NR 19/2009
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Piotra Michałowskiego, prof. US

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 18-2009.pdf) UCHWAŁA NR 18/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację zakładu poligraficznego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 17-2009.pdf) UCHWAŁA NR 17/2009
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Jürgena Sündermanna

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 16-2009.pdf) UCHWAŁA NR 16/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Krzysztofa Dziewanowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 15-2009.pdf) UCHWAŁA NR 15/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Alicji Młynarczyk

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 14-2009.pdf) UCHWAŁA NR 14/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Skrendy

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 13-2009.pdf) UCHWAŁA NR 13/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 12-2009.pdf) UCHWAŁA NR 12/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 11-2009.pdf) UCHWAŁA NR 11/2009
w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Ziemi studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 10-2009.pdf) UCHWAŁA NR 10/2009
w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 9-2009.pdf) UCHWAŁA NR 9/2009
w sprawie zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 8-2009.pdf) UCHWAŁA NR 8/2009
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Henryka Markiewicza

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 7-2009.pdf) UCHWAŁA NR 7/2009
zmieniająca uchwały w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 6-2009.pdf) UCHWAŁA NR 6/2009
w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia Akademii Muzyki i Sztuk Wizualnych

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 5-2009.pdf) UCHWAŁA NR 5/2009
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu zabudowanego i nieruchomości Uniwersytetu Szczecińskiego położonego w Szczecinie przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 8

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 4-2009.pdf) UCHWAŁA NR 4/2009
w sprawie uchwalenia planu remontów na rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 3-2009.pdf) UCHWAŁA NR 3/2009
w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 2-2009.pdf) UCHWAŁA NR 2/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Barbary Kromolickiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 1-2009.pdf) UCHWAŁA NR 1/2009
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Haliny Perkowskiej

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić