Uchwały 2010

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 83_2010.pdf) UCHWAŁA NR 83/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 82_2010.pdf) UCHWAŁA NR 82/2010
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację projektu "Fractical marine education for the changing maritime sector" Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 81-2010.pdf) UCHWAŁA NR 81/2010
w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 80-2010.pdf) UCHWAŁA NR 80/2010
w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku o ustanowienie przez Parlament Europejski "Dnia Pamięci Złotej Polskiej Tolerancji"

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 79-2010.pdf) UCHWAŁA NR 79/2010
w sprawie likwidacji zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 78-2010.pdf) UCHWAŁA NR 78/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Kesry Nermenda

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 77_2010.pdf) UCHWAŁA NR 77/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Janusza Korola

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 76_2010.pdf) UCHWAŁA NR 76/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jolanty Zieziuli

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 75-2010.pdf) UCHWAŁA NR 75/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jerzego Madejskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 74-2010.pdf) UCHWAŁA NR 74/2010
w sprawie uchwalenia planu wydawniczego na rok 2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 73-2010.pdf) UCHWAŁA NR 73/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 8/42, 8/43, 8/44, 8/45 o powierzchni 7648 m2, położonej w Szczecinie przy ul. Krakowskiej i Cukrowej oraz własności posadowionego na tym gruncie budynku

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 72-2010.pdf) UCHWAŁA NR 72/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Orderu Orła Białego prof. dr hab. Władysławowi Górskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 71-2010 .pdf) UCHWAŁA NR 71/2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2009 i oceny działalności rektora w roku 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 70_2010.pdf) UCHWAŁA NR 70/2010
w sprawie uchwały nr 68/2003 z dnia 27 listopada 2003r.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 69_2010.pdf) UCHWAŁA NR 69/2010
w sprawie rekomendacji kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 68_2010.pdf) UCHWAŁA NR 68/2010
w sprawie rekomendacji na członków rady nadzorczej spółki: Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie-Radio Koszalin Spółka Akcyjna

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 67_2010.pdf) UCHWAŁA NR 67/2010
w sprawie rekomendacji na członków rady nadzorczej spółki: Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Szczecinie - Radio Szczecin Spółka Akcyjna

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 66_2010.pdf) UCHWAŁA NR 66/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jacka Buko

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 65_2010.pdf) UCHWAŁA NR 65/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Rajmunda Molskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 64-2010.pdf) UCHWAŁA NR 64/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Edyty Rudawskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 63-2010.pdf) UCHWAŁA NR 63/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Henryka Walczaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 62-2010.pdf) UCHWAŁA NR 62/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Mirosławy Kozłowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 61-2010.pdf) UCHWAŁA NR 61/2010
w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora Wydziału Filologicznego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 60-2010.pdf) UCHWAŁA NR 60/2010
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego pracowników Katedry Edukacji Artystycznej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 59-2010.pdf) UCHWAŁA NR 59/2010
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację projektu "eLBRUS" Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 58-2010.pdf) UCHWAŁA NR 58/2010
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację projektu "Metody biologicznej renaturyzacji Zalewu Szczecińskiego z zastosowaniem racicznicy zmiennej"

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 57_2010.pdf) UCHWAŁA NR 57/2010
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 56-2010.pdf) UCHWAŁA NR 56/2010
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 55-2010.pdf) UCHWAŁA NR 55/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Zawala

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 54-2010.pdf) UCHWAŁA NR 54/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Konrada Czerskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 53_2010.pdf) UCHWAŁA NR 53/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 52-2010.pdf) UCHWAŁA NR 52/2010
w sprawie wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 8/42, 8/43, 8/44, 8/45 o powierzchni 7648 m2, położonej w Szczecinie przy ul. Krakowskiej i Cukrowej oraz własności posadowionego na tym gruncie budynku

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 51-2010.pdf) UCHWAŁA NR 51/2010
w sprawie podziału środków finansowych z dotacji MNiSzW i środków ogólnouczelnianych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 50-2010.pdf) UCHWAŁA NR 50/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Hieronima Kaczmarka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 49_2010.pdf) UCHWAŁA NR 49/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jaromira Brejdaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 48-2010.pdf) UCHWAŁA NR 48/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Januszem Gareckim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 47-2010.pdf) UCHWAŁA NR 47/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Kamieńskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 46-2010.pdf) UCHWAŁA NR 46/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Suchanka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 45-2010.pdf) UCHWAŁA NR 45/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Henryka Haaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 44-2010.pdf) UCHWAŁA NR 44/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Małgorzaty Ofiarskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 43-2010.pdf) UCHWAŁA NR 43/2010
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych "Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw"

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 42-2010.pdf) UCHWAŁA NR 42/2010
w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia oraz zwalniania z opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 41_2010.pdf) UCHWAŁA NR 41/2010
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 40-2010.pdf) UCHWAŁA NR 40/2010
w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na wybranych kierunkach studiów podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 39_2010.pdf) UCHWAŁA NR 39/2010
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 38-2010.pdf) UCHWAŁA NR 38/2010
w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2010-2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 37-2010.pdf) UCHWAŁA NR 37/2010
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 36-2010.pdf) UCHWAŁA NR 36/2010
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 35-2010.pdf) UCHWAŁA NR 35/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2009

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 34_2010.pdf) UCHWAŁA NR 34/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jerzego Kochana

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 33-2010.pdf) UCHWAŁA NR 33/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Doroty Sośnickiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 32-2010.pdf) UCHWAŁA NR 32/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 31-2010.pdf) UCHWAŁA NR 31/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Dariusza Śnieżki

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 30-2010.pdf) UCHWAŁA NR 30/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Ingi Iwasiów

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 29-2010.pdf) UCHWAŁA NR 29/2010
w sprawie wyznaczenia promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Horstowi Lange-Bertalotowi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 28-2010.pdf) UCHWAŁA NR 28/2010
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Horstowi Lange-Bertalotowi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 27-2010.pdf) UCHWAŁA NR 27/2010
w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 25-2010.pdf) UCHWAŁA NR 25/2010
w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów i nowych poziomów studiów

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 24_2010.pdf) UCHWAŁA NR 24/2010
w sprawie nadania Joannie Kulmowej tytułu dok1ora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 23_2010.pdf) UCHWAŁA NR 23/2010
w sprawie utworzenia nowych form studiów i nowych poziomów studiów

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 22_2010.pdf) UCHWAŁA NR 22/2010
w sprawie limitów miejsc na studia w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 21_2010.pdf)UCHWAŁA NR 21/2010
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 21_1_2010.pdf) UCHWAŁA NR 21/1/2010
w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą i Statutem Uniwersytetu Szczecińskiego Regulaminu Samorządu Studenckiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 20-2010.pdf) UCHWAŁA NR 20/2010
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 19-2010.pdf) UCHWAŁA NR 19/2010
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Ewelinie Kamińskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 18-2010.pdf) UCHWAŁA NR 18/2010
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zbiorowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Teresie Rzepie i Bartłomiejowi Dobraczyńskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 17_2010.pdf) UCHWAŁA NR 17/2010
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Danucie Okoń

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 16_2010.pdf) UCHWAŁA NR 16/2010
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Edycie Rudawskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 15_2010.pdf) UCHWAŁA NR 15/2010
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Tadeuszowi Szubce, prof. US

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 14_2010.pdf) UCHWAŁA NR 14/2010
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Markowi Skwarze, prof. US

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 13-2010.pdf) UCHWAŁA NR 13/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Sabine Heinz

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 12-2010.pdf) UCHWAŁA NR 12/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Piotra Niedzielskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 11_2010.pdf) UCHWAŁA NR 11/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 10_2010.pdf) UCHWAŁA NR 10/2010
w sprawie uruchomienia nowej specjalności na Wydziale Nauk Przyrodniczych

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 9_2010.pdf) UCHWAŁA NR 9/2010
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 8-2010.pdf) UCHWAŁA NR 8/2010
w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 7_2010.pdf) UCHWAŁA NR 7/2010
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Joannie Kulmowej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 6-2010.pdf) UCHWAŁA NR 6/2010
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Joannie Kulmowej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 5-2010.pdf) UCHWAŁA NR 5/2010
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Danuty Umiastowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 4_2010.pdf) UCHWAŁA NR 4/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 3_2010.pdf) UCHWAŁA NR 3/2010
w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów i nowych poziomów studiów

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 2_2010.pdf) UCHWAŁA NR 2/2010
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 1-2010.pdf) UCHWAŁA NR 1/2010
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić