Uchwały 2011

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 93.2011.pdf) UCHWAŁA NR 93/2011
w sprawie likwidacji zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 92.2011.pdf) UCHWAŁA NR 92/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Andrzeja Furiera

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 91.2011.pdf) UCHWAŁA NR 91/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Ireny Machaj

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 90.2011.pdf) UCHWAŁA NR 90/2011
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 89.2011.pdf) UCHWAŁA NR 89/2011
w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego na rok 2012

     Pobierz plik (załącznik do uchwały 89.2011.pdf) Załącznik do uchwały 89/2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 88.2011.pdf) UCHWAŁA NR 88/2011
w sprawie uchwalenia Strategii Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 2012-2020

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 87.2011.pdf) UCHWAŁA NR 87/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Danuty Miłaszewicz

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 86.2011.pdf) UCHWAŁA NR 86/2011
w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora Wydziału Matematyczno-Fizycznego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 85.2011.pdf) UCHWAŁA NR 85/2011
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 84.2011.pdf) UCHWAŁA NR 84/2011
w sprawie przedłożenia listy kandydatów Uniwersytetu Szczecińskiego na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 83.2011.pdf) UCHWAŁA NR 83/2011
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 82.2011.pdf) UCHWAŁA NR 82/2011
w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wlkp. i Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Wałczu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 81.2011.pdf) UCHWAŁA NR 81/2011
w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2012-2014

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 80.2011.pdf) UCHWAŁA NR 80/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 79.2011.pdf) UCHWAŁA NR 79/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego na potrzeby Morskiej Stacji Brzegowej Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 77.2011.pdf) UCHWAŁA NR 77/2011
w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarowania Środowiskiem Wodnym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 76.2011.pdf) UCHWAŁA NR 76/2011
w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Studium Kształcenia Pedagogicznego na Uniwersyteckie Centrum Edukacji

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 75.2011.pdf) UCHWAŁA NR 75/2011
w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Przyrodniczych na Wydział Biologii

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 74.2011.pdf) UCHWAŁA NR 74/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jacka Cypryjańskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 73.2011.pdf) UCHWAŁA NR 73/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Piotra Sulikowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 72.2011.pdf) UCHWAŁA NR 72/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Eweliny Kamińskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 71.2011.pdf) UCHWAŁA NR 71/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Leonardy Mariak

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 70.2011.pdf) UCHWAŁA NR 70/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Gorzko

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 69.2011.pdf) UCHWAŁA NR 69/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Franciszka Prusa-Wiśniowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 68.2011.pdf) UCHWAŁA NR 68/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Świeckiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 67.2011.pdf) UCHWAŁA NR 67/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Andrzeja Mielcarka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 66.2011.pdf) UCHWAŁA NR 66/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie limitów miejsc na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 64.2011.pdf) UCHWAŁA NR 64/2011
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację projektu "ICK" - Interaktywnego Centrum Komunikacji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 63-2011.pdf) UCHWAŁA NR 63/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu inwestycyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 62-2011.pdf) UCHWAŁA NR 62/2011
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 61.2011.pdf) UCHWAŁA NR 61/2011
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu wczesnej fazy rozwoju porozumienia kooperacyjnego "Klaster Zaawansowanych Usług Profesjonalnych" Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 60-2011.pdf) UCHWAŁA NR 60/2011
w sprawie utworzenia nowych form studiów na Wydziale Filologicznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 59-2011.pdf) UCHWAŁA NR 59/2011
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydawnictwa Naukowego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 58-2011.pdf) UCHWAŁA NR 58/2011
w sprawie utworzenia Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w Wałczu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 57-2011.pdf) UCHWAŁA NR 57/2011
w sprawie utworzenia Zamiejscowego Wydziału Społeczno - Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 56-2011.pdf) UCHWAŁA NR 56/2011
w sprawie podziału środków finansowych z dotacji MNiSzW i środków ogólnouczelnianych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 55-2011.pdf) UCHWAŁA NR 55/2011
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011r.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 54-2011.pdf) UCHWAŁA NR 54/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2010

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 53-2011.pdf) UCHWAŁA NR 53/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Andrzeja Draguły

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 52-2011.pdf) UCHWAŁA NR 52/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Doroty Kozaryn

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 51-2011.pdf) UCHWAŁA NR 51/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Tokarz-Deptuły

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 50-2011.pdf) UCHWAŁA NR 50/2011
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Stefana Zawadzkiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 49-2011.pdf) UCHWAŁA NR 49/2011
w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Teresy Rzepy

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 48-2011.pdf) UCHWAŁA NR 48/2011
w sprawie utworzenia na kierunku Pedagogika specjalności animacja społeczno-kulturalna na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 47-2011.pdf) UCHWAŁA NR 47/2011
w sprawie zmian w Kryteriach kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 46-2011.pdf) UCHWAŁA NR 46/2011
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 45.2011.pdf) UCHWAŁA NR 45/2011
w sprawie utworzenia kierunku Mediacja międzykulturowa na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 44-2011.pdf) UCHWAŁA NR 44/2011
w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 43-2011.pdf) UCHWAŁA NR 43/2011
w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia oraz zwalniania z opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 42-2011.pdf) UCHWAŁA NR 42/2011
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 41-2011.pdf) UCHWAŁA NR 41/2011
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 40-2011.pdf) UCHWAŁA NR 40/2011
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 39-2011.pdf) UCHWAŁA NR 39/2011
w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na wybranych kierunkach studiów podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 38-2011.pdf) UCHWAŁA NR 38/2011
w sprawie limitów miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 37-2011.pdf) UCHWAŁA NR 37/2011
w sprawie akceptacji kierunków kształcenia realizowanych na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 36-2011.pdf) UCHWAŁA NR 36/2011
w sprawie zaprzestania prowadzenia wspólnego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia prowadzonych na podstawie podpisanych porozumień

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 35-2011.pdf) UCHWAŁA NR 35/2011
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 34-2011.pdf) UCHWAŁA NR 34/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Renaty Gałaj-Dempniak

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 33.2011.pdf) UCHWAŁA NR 33/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Wojciecha Piaseckiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 32-2011.pdf) UCHWAŁA NR 32/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Radosława Gazińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 31.2011.pdf) UCHWAŁA NR 31/2011
w sprawie limitów miejsc na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 30-2011.pdf) UCHWAŁA NR 30/2011
zmieniająca uchwały w sprawie powołania komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 29-2011.pdf) UCHWAŁA NR 29/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Meyer

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 28-2011.pdf) UCHWAŁA NR 28/2011
w sprawie utworzenia kierunku studiów: Polityka społeczna na Wydziale Humanistycznym oraz zmiany formy studiów na Wydziale Filologicznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 27-2011.pdf) UCHWAŁA NR 27/2011
w sprawie zmiany Uchwały nr 37/2010 Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 26-2011.pdf) UCHWAŁA NR 26/2011
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 25-2011.pdf) UCHWAŁA NR 25/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 8/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 24.2011.pdf) UCHWAŁA NR 24/2011
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 23-2011.pdf) UCHWAŁA NR 23/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Marcie Skwarze

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 22-2011.pdf) UCHWAŁA NR 22/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Januszowi Ruszkowskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 21-2011.pdf) UCHWAŁA NR 21/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Janowi Piskorskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 20-2011.pdf) UCHWAŁA NR 20/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Izabeli Ostrowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 19-2011.pdf) UCHWAŁA NR 19/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Marii Hass-Symotiuk, dr Magdalenie Kludacz, dr Przemysławowi Mućko, mgr Hannie Jakimowicz

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 18-2011.pdf) UCHWAŁA NR 18/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jerzemu Dudzińskiemu, dr hab. Halinie Nakoniecznej-Kisiel, dr Marcinowi Greczce, dr Jarosławowi Narękiewiczowi, mgr Joannie Staśkiewicz

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 17-2011.pdf) UCHWAŁA NR 17/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Arturowi Trudzikowi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 16-2011.pdf) UCHWAŁA NR 16/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Arlecie Galant

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 15-2011.pdf) UCHWAŁA NR 15/2011
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jolancie Mazurkiewicz-Sokołowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 14-2011.pdf) UCHWAŁA NR 14/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Elżbiety Perzyckiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 13-2011.pdf) UCHWAŁA NR 13/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Anny Murawskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 12-2011.pdf) UCHWAŁA NR 12/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Mariana Rębkowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 11-2011 LUTY.pdf) UCHWAŁA NR 11/2011 (luty)
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Augustyny Burlity

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 11-2011 STYCZEŃ.pdf) UCHWAŁA NR 11/2011 (styczeń)
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 10-2011.pdf) UCHWAŁA NR 10/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2010 -2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 9-2011.pdf) UCHWAŁA NR 9/2011
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 8-2011.pdf) UCHWAŁA NR 8/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 7-2011.pdf) UCHWAŁA NR 7/2011
w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 6-2011.pdf) UCHWAŁA NR 6/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jerzego Ciapały

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 5-2011.pdf) UCHWAŁA NR 5/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Aleksandry Monarchy-Matlak

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 4-2011.pdf) UCHWAŁA NR 4/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Danuty Okoń

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 3-2011.pdf) UCHWAŁA NR 3/2011
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Katarzyny Krasoń

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 2-2011.pdf) UCHWAŁA NR 2/2011
w sprawie nadania prof. Horstowi Lange-Bertalotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 1-2011.pdf) UCHWAŁA NR 1/2011
w sprawie utworzenia Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w Uniwersytecie Szczecińskim

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić