Uchwały 2012

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2012

 

 

UCHWAŁA NR 90/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania i zadań stałych komisji senackich Uniwersytetu Szczecińskiego

  

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 89.2012.pdf) UCHWAŁA NR 89/2012
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu i Finansów i Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 88.2012.pdf) UCHWAŁA NR 88/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Kazimierza Sawickiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 87.2012.pdf) UCHWAŁA NR 87/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Cezariusza Skuzy

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 86.2012.pdf) UCHWAŁA NR 86/2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Zachodniopomorskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 85.2012.pdf) UCHWAŁA NR 85/2012
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Szczeciński

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 84.2012.pdf) UCHWAŁA NR 84/2012
w sprawie orzeczenia o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 83.2012.pdf) UCHWAŁA NR 83/2012
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016

 

UCHWAŁA NR 82/2012

w sprawie powołania komisji senckich na kadencję 2012-2016

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 81_2012.pdf) UCHWAŁA NR 81/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na zakup nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17c

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 80.2012.pdf) UCHWAŁA NR 80/2012
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 79.2012.pdf) UCHWAŁA NR 79/2012
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 78.2012.pdf) UCHWAŁA NR 78/2012
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wypowiedzenia wszelkich umów i porozumień zawartych pomiędzy Fundacją "Akademia Europejska Kulice-Kulz" a Uniwersytetem Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 77.2012.pdf) UCHWAŁA NR 77/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Sikorskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 76.2012.pdf) UCHWAŁA NR 76/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Bogusława Walczaka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 75.2012.pdf) UCHWAŁA NR 75/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jana Harffa

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 74.2012.pdf) UCHWAŁA NR 74/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Karola Rotnickiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 73.2012.pdf) UCHWAŁA NR 73/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Małgorzaty Pileckiej-Rapacz

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 72.2012.pdf) UCHWAŁA NR 72/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Alicji Węgrzyn

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 71.2012.pdf) UCHWAŁA NR 71/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Lidii Brydak

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 70.2012.pdf) UCHWAŁA NR 70/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Teresy Zwierko

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 69.2012.pdf) UCHWAŁA NR 69/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. n. med. Zbigniewa Deskura

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 68.2012.pdf) UCHWAŁA NR 68/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jana Jaszczanina

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 67.2012.pdf) UCHWAŁA NR 67/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. n. med. Krzysztofa Dziewanowskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 66.2012.pdf) UCHWAŁA NR 66/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Valeriya Korobova

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 65.2012.pdf) UCHWAŁA NR 65/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Janusza Gareckiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 64.2012.pdf) UCHWAŁA NR 64/2012
w sprawie nadania prof. dr hab. Edwardowi Balcerzanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 63.2012.pdf) UCHWAŁA NR 63/2012
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 62.2012.pdf) UCHWAŁA NR 62/2012
w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Szczecińskiego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 61.2012.pdf) UCHWAŁA NR 61/2012
w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do organów ogólnouczelnianych na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 60.2012.pdf) UCHWAŁA NR 60/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jorga Kleemana

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 59.2012.pdf) UCHWAŁA NR 59/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Zbigniewa Galora

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 58.2012.pdf) UCHWAŁA NR 58/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Michała Kary

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 57.2012.pdf) UCHWAŁA NR 57/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Bogdana Matławskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 56.2012.pdf) UCHWAŁA NR 56/2012
w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Władysławowi Filipowiakowi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 55.2012.pdf) UCHWAŁA NR 55/2012
w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Tadeuszowi Białeckiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 53.2012.pdf) UCHWAŁA NR 53/2012
w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 52.2012.pdf) UCHWAŁA NR 52/2012
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 51.2012.pdf) UCHWAŁA NR 51/2012
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z semestralnej opłaty za kształcenie doktorantów na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 50.2012.pdf) UCHWAŁA NR 50/2012
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z semestralnej opłaty za kształcenie studentów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 49_2012.pdf) UCHWAŁA NR 49/2012
w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wlkp.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 47.2012.pdf) UCHWAŁA NR 47/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 46.2012.pdf) UCHWAŁA NR 46/2012
w sprawie utworzenia kierunku Analityka gospodarcza studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 45.2012.pdf) UCHWAŁA NR 45/2012
w sprawie określenia limitów miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 44.2012.pdf) UCHWAŁA NR 44/2012
w sprawie wyrażenie zgody na zakup nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17c

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 43.2012.pdf) UCHWAŁA NR 43/2012
w sprawie podziału środków finansowych z dotacji MNiSzW i środków ogólnouczelnianych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 42.2012.pdf) UCHWAŁA NR 42/2012
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012r.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 41.2012.pdf) UCHWAŁA NR 41/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2011

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 40.2012.pdf) UCHWAŁA NR 40/2012
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2013/2014

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 39.2012.pdf) UCHWAŁA NR 39/2012
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Narodowe Centrum Badań Bałtyckich

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 38.2012.pdf) UCHWAŁA NR 38/2012
w sprawie określenia limitów miejsc na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 37.2012.pdf) UCHWAŁA NR 37/2012
w sprawie kierunku Europeistyka

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 36.2012.pdf) UCHWAŁA NR 36/2012
w sprawie utworzenia kierunku Mediacja międzykulturowa na Wydziale Humanistycznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 35.2012.pdf) UCHWAŁA NR 35/2012
w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 34.2012.pdf) UCHWAŁA NR 34/2012
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 33.2012.pdf) UCHWAŁA NR 33/2012
w sprawie zbycia mieszkania, garażu i udziału w działkach drogowych z zasobów Uniwersytetu Szczecińskiego, położonego w Szczecinie przy ul. Zielonej 21 na rzecz prof. zw. dr hab. Stanisławy Rogalskiej i prof. zw. dr hab. Macieja Rogalskiego.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 32.2012.pdf) UCHWAŁA NR 32/2012
w sprawie zbycia mieszkania i garażu z zasobów Uniwersytetu Szczecińskiego, położonych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 107A na rzecz prof. dr hab. Andrzeja Furiera.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 31.2012.pdf) UCHWAŁA NR 31/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 30.2012.pdf) UCHWAŁA NR 30/2012
w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora Wydziału Prawa i Administracji

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 29.2012.pdf) UCHWAŁA NR 29/2012
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 28.2012.pdf) UCHWAŁA NR 28/2012
w sprawie zamknięcia specjalności i makrokierunków

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 27.2012.pdf) UCHWAŁA NR 27/2012
w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 26.2012.pdf) UCHWAŁA NR 26/2012
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 25.2012.pdf) UCHWAŁA NR 25/2012
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 24.2012.pdf) UCHWAŁA NR 24/2012
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 23.2012.pdf) UCHWAŁA NR 23/2012
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 22.2012.pdf) UCHWAŁA NR 22/2012
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Horstowi Lange-Bertalotowi, dr Małgorzacie Bąk, prof. dr hab. Andrzejowi Witkowskiemu, dr Nadii Tagliaventi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 21.2012.pdf) UCHWAŁA NR 21/2012
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Mykhaylowi Alekseyence

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 20.2012.pdf) UCHWAŁA NR 20/2012
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ks. prof. dr hab. Andrzejowi Offmańskiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 19.2012.pdf) UCHWAŁA NR 19/2012
w sprawie akceptacji powierzenia prof. dr hab. Władysławowi Janaszowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 18.2012.pdf) UCHWAŁA NR 18/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Danuty Tarnowskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 17.2012.pdf) UCHWAŁA NR 17/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Ryszarda Kotlińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 16.2012.pdf) UCHWAŁA NR 16/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jolanty Zieziuli

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 15.2012.pdf) UCHWAŁA NR 15/2012
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edwardowi Balcerzanowi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 14.2012.pdf) UCHWAŁA NR 14/2012
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edwardowi Balcerzanowi

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 13.2012.pdf) UCHWAŁA NR 13/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 12.2012.pdf) UCHWAŁA NR 12/2012
w sprawie zasad zbywania mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 11.2012.pdf) UCHWAŁA NR 11/2012
w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu kadencji 2012-2016

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 10.2012.pdf) UCHWAŁA NR 10/2012
w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 8.2012.pdf) UCHWAŁA NR 8/2012
w sprawie zmiany ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 7.2012.pdf) UCHWAŁA NR 7/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Jolanty Miluskiej

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 6.2012.pdf) UCHWAŁA NR 6/2012
w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Mykhayle Alekseyence

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 5.2012.pdf) UCHWAŁA NR 5/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 4.2012.pdf) UCHWAŁA NR 4/2012
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki INFRAPARK Police S.A.

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 3.2012.pdf) UCHWAŁA NR 3/2012
w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2012

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 2.2012.pdf) UCHWAŁA NR 2/2012
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (UCHWAŁA NR 1.2012.pdf) UCHWAŁA NR 1/2012
w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. prof. dr hab. Andrzeja Offmańskiego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić