Uchwały 2013

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2013

UCHWAŁA NR 115/2013

w sprawie określenia skałdu komisji senackich na kadencję 2012-2016 oraz zmiany składu komisji dyscypilnarnych na kadencję 2012-2016

UCHWAŁA NR 114/2013

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz wystapienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wlkp.

UCHWAŁA NR 113/2013

w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 110/2013

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

UCHWAŁA NR 108/2013

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

UCHWAŁA NR 107/2013

w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego na rok 2014

UCHWAŁA NR 106/2013

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Zenonowi Głodkowi

UCHWAŁA NR 105/2013

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Ignacemu Dziedziczakowi

UCHWAŁA NR 104/2013

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczcińskiego dr hab. Marii Hass-Symotiuk

UCHWAŁA NR 103/2013

w sprawie wyznaczenia promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzejwoi Tomczakowi

UCHWAŁA NR 102/2013

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzejowi Tomczakowi

 UCHWAŁA NR 101/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamknięcia specjalności i makrokierunków oraz zmiany niektórych uchwał

UCHWAŁA NR 100/2013

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów z podmiotami zagranicznymi

UCHWAŁA NR 99/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego

UCHWAŁA NR 98/2013

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

UCHWAŁA NR 97/2013

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2013

UCHWAŁA NR 95/2013

w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA NR 94/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dr hab. Adamowi Makowskiemu, prof. US

 UCHWAŁA NR 93/2013

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Goleniów praw do nieruchomości położonej w miejscowości Burowo

UCHWAŁA NR 92/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do projektu pn. Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

UCHWAŁA NR 91/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Olgi Mołczanowej

UCHWAŁA NR 90/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marii Brzezińskiej

UCHWAŁA NR 89/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Zbigniewa Deskura

UCHWAŁA NR 88/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Jerzego Sołdka

UCHWAŁA NR 87/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Beaty Filipiak

UCHWAŁA NR 86/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Huberta Bronka

UCHWAŁA NR 85/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Janusza Gareckiego

UCHWAŁA NR 84/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Mariusza Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 83/2013

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013

 UCHWAŁA NR 82/2013

zmienająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim lureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2012-2014

 UCHWAŁA NR 81/2013

w sprawie limitów miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2013/2014

UCHWAŁA NR 80/2013

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłaty za kształcenie na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

UCHWAŁA NR 79/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonej w Stolcu na rzecz Starosty Polickiego

UCHWAŁA NR 75/2013

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Mariana Malickiego

 

UCHWAŁA NR 74/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marii Hass-Symotiuk

UCHWAŁA NR 73/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Pawła Cięszczyka

UCHWAŁA NR 72/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Jaonny Kruk

UCHWAŁA NR 71/2013

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Sygit

UCHWAŁA NR 70/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Pełczyńskiego

UCHWAŁA NR 69/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Kaczyńskiego

UCHWAŁA NR 68/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Bogdana Matławskiego

UCHWAŁA NR 67/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Jorga Hackmanna

UCHWAŁA NR 66/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Michała Trubasa

UCHWAŁA NR 65/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego

UCHWAŁA NR 64/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Mariana Grzędy-Kępińskiego

UCHWAŁA NR 63/2013

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Domańskiego

UCHWAŁA NR 62/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Andrzeja Stelmacha

UCHWAŁA NR 58/2013

zm. uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 57/2013

w sprawie odstąpienia od przeprowadzania naboru na określone kierunki i specjalności studiów w roku akad. 2013/2014

UCHWAŁA NR 56/2013

zm. uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na rok akad. 2013/2014

UCHWAŁA NR 55/2013

w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji  na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na rok akademicki 2014/2015

UCHWAŁA NR 54/2013

w sprawie utworzenia specjalności skandynawistyka-studia norweskie na kierunku Filologia

UCHWAŁA NR 53/2013

określająca zadania inwestycyjne US

UCHWAŁA NR 52/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku za rok 2012

UCHWAŁA NR 50/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkania dr hab. Renacie Ziemińskiej i prof. dr hab. Ireneuszowi Ziemińskiemu

UCHWAŁA NR 49/2013

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Ireneusza Ziemińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

UCHWAŁA NR 48/2013

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Brigitte Helbig-Mischewski na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

UCHWAŁA NR 47/2013

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Frąckiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

UCHWAŁA NR 46/2013

wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Cedro na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

 UCHWAŁA NR 45/2013

wniosek w sprawie nadania prof. Janowi Harffowi Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 44/2013

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

UCHWAŁA NR 43/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów Przyroda prowadzonego łącznie
na Wydziale Biologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Matematyczno-Fizycznym

UCHWAŁA NR 42/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów  Przedsiębiorczość i inwestycje
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  

UCHWAŁA NR 41/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów Geografia morza i wybrzeża
na Wydziale Nauk o Ziemi 

UCHWAŁA NR 40/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego  

UCHWAŁA NR 39/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki prof. dr hab. Marianowi Rębkowskiemu

UCHWAŁA NR 38/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Joachima von Wedla

UCHWAŁA NR 37/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Anny Szczepańskiej-Dudziak

UCHWAŁA NR 36/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Macieja Rogalskiego

UCHWAŁA NR 34/2013
w sprawie określenia limitów miejsc na studia trzeciego stopnia w roku akad. 2013/2014

UCHWAŁA NR 33/2013

w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akad. 2013/2014 w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 32/2013

w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających

UCHWAŁA NR 31/2013

w sprawie utworzenia kierunku Ekonomiczno-prawnego prowadzonego łącznie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Wydziale Prawa i Administracji

UCHWAŁA NR 30/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów Gospodarka Nieruchomości i kierunku studiów Economics and IT Applications

UCHWAŁA NR 29/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów Media i Cywilizacja, studia pierwszego stopnia, na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 28/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów Geoanalityka i kierunku studiów Geologia, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi

UCHWAŁA NR 27/2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawiania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim  

UCHWAŁA NR 36/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Macieja Rogalskiego

UCHWAŁA NR 26/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016

UCHWAŁA NR 25/2013

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowi w składzie:
prof. dr hab Edward Włodarczyk, dr Dariusz Chojecki, dr Paweł Terefenko, mgr Andrzej Giza

UCHWAŁA NR 24/2013

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Maciejowi Witkowi

UCHWAŁA NR 23/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Jacka Batoga

UCHWAŁA NR 22/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Iwony Foryś 

 UCHWAŁA NR 21/2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Krystyny Brzozowskiej

 UCHWAŁA NR 20/2013

w sprawie określenia organizacji roku akad. 2012/2013 dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna realizowanych w ramach projektu "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej

UCHWAŁA NR 19/2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akad. 2013/2014

 UCHWAŁA NR 18/2013

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Mikrobiologia na Wydziale Biologii

 UCHWAŁA NR 17/2013

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki na Wydziale Biologii

UCHWAŁA NR 16/2013

w sprawie utworzenia kierunku studiów Kognitywistyka komunikacji studia pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym

 UCHWAŁA NR 15/2013

w sprawie  utworzenia kierunku studiów Studia nad wojną i wojskowością studia pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym

 UCHWAŁA NR 14/2013

w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zasad realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz utraty mocy uchwały w sprawie certyfikacji biegłości językowej

UCHWAŁA NR 12/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż depozytów wystawy EUREKA stanowiących własność Uniwersytetu Szczecińskiego Fundacji im. Jerzego Stelmacha EUREKA

 UCHWAŁA NR 11/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zespołu parkowo-pałacowego w Kulicach 

UCHWAŁA NR 10/2013

 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej 

 UCHWAŁA NR 9/2013

 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Igora Kavetskiego 

 UCHWAŁA NR 6/2013

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz wystapienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 5/2013

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Polityka społeczna oraz wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie na Wydziale Humanistycznym  

 UCHWAŁA NR 4/2013                                                                                 

w sprawie zaopinowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2013

 UCHWAŁA NR 3/2013                                                                                 

w sprawie opinii dotyczączej kandydata na członka rady nadzorczej spółki Centrum Transferu Wiedzy i Techonologii

UCHWAŁA NR 2.2013                                                                                  

w sprawie zaopinownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Sebastiana Kokota na stanowisku profesora nadzwyczajnego US 

mmmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UCHWAŁA NR 1/2013                                                                                 

w sprawie zaopinownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Ewy Komrowskiej  na stanowisku profesora zwyczajnego US 

 

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić