Uchwały 2018

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2018

 

 UCHWAŁA NR 33/2018

w sprawie zniesienia kształcenia na kierunku analityka gospodarcza, studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

 UCHWAŁA NR 32/2018

w sprawie zniesienia kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 31/2018

w sprawie zniesienia kszłałcenia na studiach niestacjonarncyh prowadoznych na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 30/2018

w sprawie efektów kształcenia na kierunku gospodarka nieruchomościami stacjonarnych studiach pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

UCHWAŁA NR 29/2018

w sprawie utworzenia kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia drugiego stopnia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale Bilologii

 

UCHWAŁA NR 28/2018

w sprawie utworzenia kierunku informatyka w biznesie studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale NAuk Ekonomicznych i Zarządzania

 

UCHWAŁA NR 27/2018

w sprawie określenia limitów miejsc na studia doktornackie w roku akademickim 2018/2019 w Unwiersytecie Szczecińskim

 

UCHWAŁA NR 26/2018

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów doktornckich w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

załącznik nr 2 do uchwały nr 26/2018

 

UCHWAŁA NR 25/2018

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego stopania, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktorankich w roku akademickim 2018 /2019

 

 

UCHWAŁA NR 24/2018

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 23/2018

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dra hab. Chistiana Lisa

 

UCHWAŁA NR 22/2018

w sprawie zniesienia specjalności informatyka gospodarcza na kierunku informatyka i ekonometria na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

UCHWAŁA NR 21/2018

w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

UCHWAŁA NR 20/2018

w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku archeologia - studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 19/2018

w sprawie utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej
na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 18/2018

w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów

 

UCHWAŁA NR 17/2018

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywdualnej za osiagnięcia naukowe
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 16/2018

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 15/2018

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 14/2018

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 13/2018

w sprawie zniesienia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki na Wydziale Biologii

 

UCHWAŁA NR 12/2018

w sprawie utworzenia kierunku studiów informatyka, studia pierwszego stopnia inżynierskie, w formie stacjonarnej oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie uprawnienia Wydziału Matematyczno-Fizycznego do prowadzenia ww. studiów

 

UCHWAŁA NR 11/2018

w sprawie zniesienia studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii

 

UCHWAŁA NR 10/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowei Wlkp. przy
ul. Myśliborskiej 30

 

UCHWAŁA NR 9/2018

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

 

 UCHWAŁA NR 8/2018

w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela Wydziału Filologicznego w grupie przedstawicieli
pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego

 

UCHWAŁA NR 7/2018

w sprawie zmian w składach komisji senackich i komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 6/2018

w sprawie zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr hab. Lilianny Konopskiej

 

UCHWAŁA NR 5/2018

w sprawie łącznego prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

 

UCHWAŁA NR 4/2018

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 3/2018

w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego 

 

UCHWAŁA NR 2/2018

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marcina Majewskiego

 

UCHWAŁA NR 1/2018

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Gut

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić