Zarządzenia 2007

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2007

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 92_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 92/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług siódmej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Logistyczne

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 91_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 91/2007
w sprawie uruchomienia Studia Podyplomowe Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu. Socjoterapia.

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 90_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 90/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym drugiej edycji Podyplomowych Studiów z Teologii

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 89_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 89/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym drugiej edycji Podyplomowych Studiów Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 88_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 88/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Podyplomowych Studiów Oligofrenopedagogika. Pedagogika specjalna z kształceniem integracyjnym.

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 87-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 87/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym drugiej edycji Podyplomowych Studiów Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 86_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 86/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jedenastej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 85-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 85/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 84-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 84/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 83_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 83/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług piątej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Sprzedażą i Relacjami z Klientem

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 82-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 82/2007
zmieniające zarządzenie nr 55/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 września 2007r. w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 81_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 81/2007
w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w ramach międzynarodowej współpracy uczelnianej

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 80_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 80/2007
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) w roku akademickim 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 79_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 79/2007
w sprawie wysokości dodatku dla koordynatorów procesu bolońskiego i punktacji ECTS

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 78-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 78/2007
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 77-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 77/2007
w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 12 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 76_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 76/2007
w sprawie powołania koordynatorów procesu bolońskiego i punktacji ECTS

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 75_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 75/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego piątej edycji Podyplomowych Studiów Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 74_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 74/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego piątej edycji Podyplomowych Studiów Pedagogika Ogólna i Szkolna

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 73_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 73/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego trzeciej edycji Podyplomowych Studiów z Prawa Pracy

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 72_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 72/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego siedemnastej edycji Podyplomowych Studiów Prawa Administracyjnego i Samorządowego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 71_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 71/2007
w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących kształcenie w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 70-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 70/2007
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 69_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 69/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego czwartej edycji studiów podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 68_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 68/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 67_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 67/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego trzeciej edycji studiów podyplomowych z Rachunkowości

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 66_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 66/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego ósmej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 65-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 65/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego trzeciej edycji studiów podyplomowych Nowoczesne narzędzie technologii informatycznych

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 64_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 64/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego Podyplomowych Studiów z Geografii dla Nauczycieli

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 63_2007.doc)ZARZĄDZENIE NR 63/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ósmej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 62_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 62/2007
zmieniające Zarządzenie nr 34/2001 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 61_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 61/2007
w sprawie wprowadzenia wzoru druku rachunku do umowy o przeniesienie praw autorskich

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 60_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 60/2007
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 59_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 59/2007
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 58_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 58/2007
w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem a studentem

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 57_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 57/2007
w sprawie ustanowienia dnia rektorskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 55_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 55/2007
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 54_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 54/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego piątej edycji studiów podyplomowych z Rachunkowości

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 53-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 53/2007
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego pierwszej edycji studiów podyplomowych z Logopedii i terapii pedagogicznej

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 52 _2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 52/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego pierwszej edycji studiów podyplomowych Studia Wiedzy o Języku "Poprawna polszczyzna w praktyce"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 51_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 51/2007
w sprawie utworzenia Sekcji Programów Międzynarodowych

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 50-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 50/2007Zmieniające Zarządzenie nr 61/2002 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 października 2002r. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków ochrony osobistej, posiłków regeneracyjnych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 49_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 49/2007
w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 48_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 48/2007
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 47_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 47/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego pierwszej edycji studiów podyplomowych Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 46_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 46/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego siódmej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 45_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 45/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego studiów podyplomowych Plastyka z elementami arteterapii

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 44_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 44/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego dwunastej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem według europejskiego kształcenia managerów

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 43_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 43/2007
w sprawie transportu wartości pieniężnych

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 42_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 42/2007
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 41_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 41/2007
w sprawie wprowadzenia wzoru druku rachunku do umowy o przeniesienie praw autorskich

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 40-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 40/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Menadżerskich Master of Business Administration

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 39_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 39/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego trzeciej edycji studiów podyplomowych z Logopedii i Glottodydaktyki

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 38_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 38/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pierwszej edycji studiów podyplomowych Rachunkowość sektora finansów publicznych

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 37_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 37/2007
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego szesnastej edycji Podyplomowych studiów Prawa Administracyjnego i Samorządowego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 35_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 35/2007
w sprawie obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 34_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 34/2007
w sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 33-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 33/2007
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego przez Uczelnię

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 32_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 32/2007
w sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 31_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 31/2007
w sprawie wprowadzenia wzoru karty obiegowej dla słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 30_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 30/2007
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 29_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 29/2007
zmieniające Zarządzenie nr 34/2004 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 28_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 28/2007
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 27-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 27/2007
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 26_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 26/2007
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 25_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 25/2007
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 24_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 24/2007
w sprawie zmiany Zarządzenia na 22/2002 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 2002r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 23_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 23/2007
w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 22_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 22/2007
w sprawie ustanowienia dnia rektorskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 21_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 21/2007
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 20_2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 20/2007
zmieniające zarządzenie nr 34/2001 w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 19-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 19/2007
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 18-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 18/2007
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia w roku akademickim 2007/2008

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 17_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 17/2007
w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 14-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 14/2007
w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianą Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162)

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 13_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 13/2007
w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 12_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 12/2007
w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 11_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 11/2007
w sprawie powołania Komitetu ds. wdrażania zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 10-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 10/2007
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 7_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 7/2007
w sprawie wprowadzenia stawek za recenzje rozpraw habilitacyjnych i publikacji w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 6_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 6/2007
w sprawie wskazania podmiotów upoważnionych do organizacji studenckich praktyk zawodowych

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 5-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 5/2007
w sprawie wykonania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie publikacji przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego skryptów i materiałów dydaktycznych do ćwiczeń i seminariów do przedmiotów nauczanych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 4_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 4/2007
zmieniające zarządzenie nr 4/2003 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 3_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 3/2007
zmieniające zarządzenie nr 35/2004 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie obowiązku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 2_2007.doc) ZARZĄDZENIE NR 2/2007
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim procedury związanej z aplikowaniem o międzynarodowe środki finansowe

 

Pobierz plik (Zarządzenie nr 1-2007.pdf) ZARZĄDZENIE NR 1/2007
w sprawie kształcenia zakresu przysposobienia obronnego w Uniwersytecie Szczecińskim

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić