Zarządzenia 2008

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2008


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 128.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 128/2008
w sprawie opublikowania tekstu ujednoliconego Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 127.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 127/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Przyrodniczych trzynastej edycji Podyplomowych Studiów z Przyrody

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 126.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 126/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji czwartej edycji Podyplomowych Studiów Prawa pracy i polityki społecznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 125.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 125/2008
zmieniające zarządzenie nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (zm. zarządzeniem nr 110/2008 z dnia 18 listopada 2008r.)

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 124.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 124/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości dodatku dla koordynatorów procesu bolońskiego i punktacji ECTS

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 123-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 123/2008
zmieniające zarządzenie nr 18/2004 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego i Instrukcji wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 122-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 122/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym szóstej edycji Podyplomowych Studiów Pedagogika ogólna i szkolna


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 121-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 121/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym piątej edycji Podyplomowych Studiów Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 120-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 120/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 119-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 119/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług siódmej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 118-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 118/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie projektami europejskimi


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 117-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 117/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług ósmej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie logistyczne


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 116-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 116/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie jednostkami służby zdrowia w Polsce


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 115-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 115/2008 
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzynastej edycji Podyplomowych Studiów Doradztwo i rachunkowość podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 114-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 114/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siedemnastej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzenie zasobami ludzkimi


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 113-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 113/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania drugiej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości (w Wałczu)


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 112-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 112/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania szóstej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości (w Koszalinie)

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 111.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 111/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwudziestej trzeciej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzenie przedsiębiorstwem według europejskiego programu kształcenia managerów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 110-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 110/2008
zmieniające Zarządzenie nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 109.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 109/2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Studentów PRODZIEKAN Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 108-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 108/2008
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 107.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 107/2008
w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 106.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 106/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia na 22/2002 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 2002r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 105.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 105/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 104.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 104/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych dla osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie Szczecińskim w kadencji 2008-2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 103.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 103/2008
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 102.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 102/2008
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 101.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 101/2008
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego Podyplomowych Studiów z logopedii i terapii pedagogicznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 100.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 100/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej czwartej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 99.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 99/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania drugiej edycji Podyplomowych Studiów Rachunkowość według międzynarodowych standardów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 98.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 98/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej trzeciej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 97.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 97/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Podyplomowych Studiów Plastyka

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 96.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 96/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym drugiej edycji Podyplomowych Studiów Public Relations


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 95.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 95/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w nauczaniu języka niemieckiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 94.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 94/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 93.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 93/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji pierwszej edycji Podyplomowych Studiów ochrony Bezpieczeństwa Państwa, Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 91.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 91/2008
w sprawie ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia dodatków funkcyjnych dla osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie Szczecińskim w kadencji 2008-2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 90.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 90/2008
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 89.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 89/2008
zmieniające zarządzenie nr 88 z dnia 6 października 2008r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia trzeciego stopnia odbywane w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 88.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 88/2008
w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia trzeciego stopnia odbywane w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 87.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 87/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 85.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 85/2008
zmieniające zarządzenie nr 67/2008 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie opłat za świadczone usługi dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 84.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 84/2008
w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 83.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 83/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania piętnastej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 82.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 82/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Doradztwo finansowe

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 81.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 81/2008
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego trzeciej edycji Podyplomowych Studiów Przysposobienie obronne i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 80.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 80/2008
w sprawie wysokości kosztów przygotowania odpisu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku obcym w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 79.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 79/2008
w sprawie wysokości opłat za zajęcia nie objęte planem studiów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 78.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 78/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 77.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 77/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 76.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 76/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym czwartej edycji Studiów Podyplomowych Fizyka z Astronomią

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 74.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 74/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Europejskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 73.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 73/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwunastej edycji Studiów Podyplomowych Rynek Nieruchomości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 72-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 72/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania drugiej edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowości Sektora Finansów Publicznych


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 70-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 70/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Komunikacja Społeczna w Zarządzaniu

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 69-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 69/2008
zmiany zarządzenia w sprawie określenia zadań i czynności osób wchodzących w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 68-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 68/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 67.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 67/2008
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 66-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 66/2008
w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich po osiągnięciu wieku emerytalnego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 65-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 65/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych dla nauczycieli - Matematyka


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 64-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 64/2008
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego Podyplomowych Studiów Pedagogicznych


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 63-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 63/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siódmej edycji Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 62-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 62/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwunastej edycji Studiów Podyplomowych Doradztwo i rachunkowość podatkowa


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 61-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 61/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Nauczanie języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 60-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 60/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym drugiej edycji Studiów Podyplomowych Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 59.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 59/2008
w sprawie uruchomienia w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie pierwszej edycji Podyplomowego Studium Administracji Samorządowej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 58-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 58/2008
w sprawie uruchomienia w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie pierwszej edycji Podyplomowego Studium Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 57-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 57/2008
w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 na studia III stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 56-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 56/2008
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 55.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 55/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów III-go stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 53-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 53/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Szczecińskim


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 52-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 52/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 51.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 51/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 50-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 50/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia na 22/2002 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 2002 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 49-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 49/2008
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 7/2007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 48.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 48/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w nauczaniu języka niemieckiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 47.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 47/2008
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego czternastej edycji Studiów Podyplomowych Wychowanie prorodzinne i seksualne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 45.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 45/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Szkoła tłumaczy. Przekład specjalistyczny: prawniczy i ekonomiczny

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 44.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 44/2008
sprawie uruchomienia Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 43.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 43/2008
w sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 42.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 42/2008
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2008/2009 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 41.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 41/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 40-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 40/2008
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 39.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 39/2008
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracowników w sytuacjach awaryjnego, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia ludzi oraz ćwiczeń ratowniczych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 38-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 38/2008
w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Uniwersytecie Szczecińskim


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 37-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 37/2008
w sprawie wprowadzenia wzoru Umowy o realizację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego kształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 36-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 36/2008
w sprawie ustanowienia Dnia Sportu w roku akademickim 2007/2008


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 35-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 35/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE 34.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 34/2008
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów współfinansowanych ze środków programów ramowych, innych programów badawczo - rozwojowych Unii Europejskiej, programów operacyjnych oraz innych źródeł zewnętrznych w Uniwersytecie Szczecińskim


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 33-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 33/2008
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 32-2008.pdf) ZARZĄDZENIE 32/2008
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Szczecińskim


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 31-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 31/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Muzyka


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 30-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 30/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Mediacje ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 29-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 29/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług dziewiątej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Europejskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 28-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 28/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 27-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 27/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Mediatorów Sądowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 26.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 26/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji osiemnastej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego Samorządowego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 25-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 25/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwunastej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 24-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 24/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 23-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 23/2008
w sprawie Uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowości


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 22-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 22/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwudziestej dziewiątej edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 21-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 21/2008
zmieniające zarządzenie w sprawie kształcenia z zakresu przysposobienia obronnego na Uniwersytecie Szczecińskim


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 20-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 20/2008
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad bezpieczeństwa i postępowania uczestników obozu zimowego dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 19-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 19/2008
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 18.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 18/2008
w sprawie wprowadzenia w życie wzorów umów określających warunki odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 17.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 17/2008
w sprawie dokumentowania i rozpowszechniania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 16-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 16/2008
zmieniające zarządzenie nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 15-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 15/2008
w sprawie zarządzenia wyborów do organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2008-2012


Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 14-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 14/2008
w sprawie powołania komisji do spraw oceny możliwości podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 13-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 13/2008
w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2007/2008 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 12-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 12/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Przyrodniczych trzeciej edycji Studiów Podyplomowych Zdrowie Publiczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 11-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 11/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jedenastej edycji Studiów Podyplomowych Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 10.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 10/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Studiów Podyplomowych Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 9.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 9/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Studiów Podyplomowych-Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 7-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 7/2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 6-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 6/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Studiów Podyplomowych Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 5-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 5/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania szóstej edycji Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 4-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 4/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji czwartej edycji studiów Podyplomowych Ekspertyza Kryminalistyczna i Kryminologiczna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 3-2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 3/2008
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauki Przyrodniczych dwunastej edycji Podyplomowych Studiów z Przyrody

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 2_2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 2/2008
w sprawie dokumentowania i rozpowszechniania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 1.2008.pdf) ZARZĄDZENIE NR 1/2008
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić