Zarządzenia 2009

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 89.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 89/2009
w sprawie wysokości kosztów przygotowania odpisu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku obcym w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 88-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 88/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenie w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 87-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 87/2009
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 86-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 86/2009
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 85.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 85/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym podyplomowych studiów pn. Oligofrenopedagogika

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 84.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 84/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym siódmej edycji podyplomowych studiów Pedagogika o specjalności pedagogika ogólna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 83.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 83/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym czwartej edycji podyplomowych studiów z Logopedii i Glottodydaktyki

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 81.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 81/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Mediacje

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 80.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 80/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym trzeciej edycji podyplomowych studiów Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 78.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 78/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania drugiej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzenie jednostkami służby zdrowia w Polsce

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 77.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 77/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej piątej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 76.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 76/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ósmej edycji (w Koszalinie) Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 75.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 75/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania czternastej edycji Podyplomowych Studiów Doradztwo Finansowe i Rachunkowość Podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 74.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 74/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzynastej edycji Podyplomowych Studiów Rynek Nieruchomości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 73-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 73/2009
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 72.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 72/2009
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 71.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 71/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie kryzysowe w regionie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 70.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 70/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym dziesiątej edycji studiów podyplomowych z historii

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 69.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 69/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym czwartej edycji podyplomowych studiów z logopedii i glottodydaktyki

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 68.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 68/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji studiów podyplomowych pn. Public Relations

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 67.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 67/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania drugiej edycji studiów podyplomowych pn. Menadżer administracji publicznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 66.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 66/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym piątej edycji studiów podyplomowych pn. Fizyka z astronomią

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 65.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 65/2009
w sprawie odbywania obowiązkowej praktyki zawodowej przez doktoranta oraz prowadzenia przez doktoranta zajęć dydaktycznych poza obowiązkową praktyką zawodową

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 64.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 64/2009
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 62.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 62/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Administrowanie projektami Unii Europejskiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 61.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 61/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji piątej edycji studiów podyplomowych pn. Prawo pracy i polityki społecznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 60.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 60/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Blok pedagogiczny dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 58-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 58/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie nie będącym nauczycielami akademickimi"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 57-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 57/2009
w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 56-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 56/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 55.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 55/2009
w sprawie wprowadzenia w życie Karty Audytu Wewnętrznego na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 54.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 54/2009
w sprawie opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 53.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 53/2009
zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 52.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 52/2009
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania założeń informacji zarządczej dla centrów odpowiedzialności na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 51.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 51/2009
sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. nowelizacji Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 50.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 50/2009
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim odpłatnych form kształcenia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 49-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 49/2009
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 48-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 48/2009
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 47-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 47/2009
w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 44-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 44/2009
w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 43-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 43/2009
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 42-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 42/2009
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 41-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 41/2009
zmieniające zarządzenia nr 51/2008 oraz nr 52/2008

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 40-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 40/2009
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą sie o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 39-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 39/2009
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 38-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 38/2009
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 37-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 37/2009
w sprawie zarządzenia wyborów elektorów uczelnianych do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 36-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 36/2009
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 35-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 35/2009
w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych/Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego biorących udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 31-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 31/2009
w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 30.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 30/2009
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 29-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 29/2009
w sprawie zniesienia Zakładu Poligraficznego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 28.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 28/2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu zamawianego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych-pilotaż"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 27-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 27/2009
w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 26-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 26/2009
w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych "szczegółowych kart oceny ryzyka" na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 25-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 25/2009
w sprawie ustanowienia Dnia Sportu w roku akademickim 2008/2009

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 24-2009.pdf) ZARZĄDZENIE 24/2009
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 23-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 23/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 21-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 21/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług jedenastej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 20-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 20/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie kształcenia z zakresu przysposobienia obronnego na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 19-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 19/2009
w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitej dokumentacji dotyczącej opisu poszczególnych przedmiotów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 18-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 18/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania czternastej edycji Podyplomowych Studiów Doradztwo i rachunkowość podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 17-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 17/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ósmej edycji Podyplomowych Studiów Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 16-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 16/2009
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siódmej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 9-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 9/2009
w sprawie przeprowadzenia społecznego przeglądu warunków pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 8-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 8-2009
w sprawie możliwości wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 7-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 7/2009
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad bezpieczeństwa i postępowania uczestników obozu zimowego dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 6-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 6/2009
zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 5-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 5/2009
w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej ds. Uczelnianych Organizacji studenckich

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 4-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 4/2009
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 3-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 3/2009
w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 2-2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 2/2009
w sprawie powołania Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 1.2009.pdf) ZARZĄDZENIE NR 1/2009
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Studentów PRODZIEKAN Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić