Zarządzenia 2010

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 99-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 99/2010
w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad studentami Uniwersytetu Szczecińskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 98-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 98/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Nauki o rodzinie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 97-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 97/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 96-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 96/2010
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego podyplomowych studiów pn. Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu-socjoterapia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 94-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 94/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług dziesiątej edycji podyplomowych studiów Zarządzanie logistyczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 93-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 93/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług dziewiątej edycji podyplomowych studiów Budowanie efektywnych działów sprzedaży i obsługi klienta

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 92-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 92/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym ósmej edycji podyplomowych studiów Pedagogika ogólna i szkolna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 91-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 91/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym siódmej edycji podyplomowych studiów Oligofrenopedagogika

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 90-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 90/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów Bezpieczeństwo europejskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 89-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 89/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym siódmej edycji podyplomowych studiów Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 87-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 87/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania piętnastej edycji podyplomowych studiów Rynek nieruchomości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 86-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 86/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji podyplomowych studiów Doradztwo finansowe i podatkowe

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 85-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 85/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzeciej edycji podyplomowych studiów Menadżer administracji publicznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 84-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 84/2010
zmieniające zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 82-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 82/2010
w sprawie wydzielenia części Asystenckiego Domu Mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 81-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 81/2010
w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendium doktoranckiego oraz ustalenia liczby punktów uprawniającej do otrzymania stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akad. 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 80-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 80/2010
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 79-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 79/2010
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 78-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 78/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów dla nauczycieli - Matematyka

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 77-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 77/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 76-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 76/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług czternastej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 75-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 75/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej ósmej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 74-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 74/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość według MSSF

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 73-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 73/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie organizacją społeczną

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 72-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 72/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania szóstej edycji podyplomowych studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 71-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 71/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania czternastej edycji podyplomowych studiów Rynek nieruchomości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 70-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 70/2010
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 69-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 69/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym czwartej edycji podyplomowych studiów pn. Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 68-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 68/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Retoryka stosowana

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 67-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 67/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Kulturowa tożsamość płci

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 66-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 66/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Języki obce w turystyce i kulturze regionu

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 65-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 65/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Szkoła tłumaczy. Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny.

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 64-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 64/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej siódmej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 63-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 63/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziewiątej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 62-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 62/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Ochrona bezpieczeństwa państwa, informacji niejawnych i danych osobowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 61-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 61/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziewiętnastej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 60.2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 60/2010
w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2010
w sprawie wprowadzenia w zycie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów trzeciego stopnia

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2010
w sprawie zasad wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej

 

 Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 57.2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 57/2010
w sprawie opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 56-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 56/2010
o sprostowaniu błędów w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 55-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 55/2010
w sprawie opublikowania tekstu ujednoliconego Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

     Pobierz plik (załącznik do zarządzenia nr 55.2010.doc) Załącznik do zarządzenia nr 55/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 54-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 54/2010
w sprawie powołania komisji ds. nagród z funduszu specjalnego nagród dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego nie będących nauczycielami akademickimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 53-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 53/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie nie będącym nauczycielami akademickimi"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 52-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 52/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym czwartej edycji Podyplomowych Studiów z Teologii

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 51-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 51/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych dla Polonistów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 50-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 50/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziewiątej edycji Podyplomowych Studiów pn. Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 49-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 49/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania szesnastej edycji Podyplomowych Studiów pn. Doradztwo i rachunkowość podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 48-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 48/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji szóstej edycji Podyplomowych Studiów pn. Prawo pracy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 47-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 47/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji drugiej edycji Podyplomowych Studiów pn. Administrowanie projektami Unii Europejskiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 46-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 46/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji pierwszej edycji Podyplomowych Studiów pn. Zamówienia publiczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 45-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 45/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji dwudziestej trzeciej edycji Podyplomowych Studiów Prawa administracyjnego i samorządowego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 44-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 44/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji dwudziestej drugiej edycji Podyplomowych Studiów Prawa administracyjnego i samorządowego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 43-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 43/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Szczecińskim Działu Projektów Europejskich

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 42-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 42/2010
w sprawie określenia zadań i czynności osób wchodzących w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 41-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 41/2010
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 40-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 40/2010
w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 39-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 39/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu obiegu umów zlecenia i umów o dzieło przygotowanych przez Sekcje Zamówień Publicznych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 38-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 38/2010
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 37-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 37/2010
w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 36-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 36/2010
w sprawie określenia zadań i czynności osób wchodzących w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 35-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 35/2010
zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 34-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 34/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 33.2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 33/2010
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 32-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 32/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 31-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 31/2010
w sprawie wynagradzania organizatora studenckich praktyk zawodowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 30-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 30/2010
w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych/Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego biorących udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 29-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 29/2010
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 28-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 28/2010
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 27-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 27/2010
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2010/2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 26-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 26/2010
w sprawie zasad prowadzenia przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie książek inwentarzowo-ilościowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 25-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 25/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji procesu inwestycyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 24-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 24/2010
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 23-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 23/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług trzynastej edycji Podyplomowych Studiów pn. Zarządzanie projektami europejskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 22-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 22/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 21-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 21/2010
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego dziewiątej edycji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 20-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 20/2010
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego piątej edycji Podyplomowych Studiów pn. Edukacja dla bezpieczeństwa. Przysposobienie obronne i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 19-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 19/2010
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego Podyplomowych Studiów Wychowanie prorodzinne i seksualne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 18-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 18/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji Podyplomowych Studiów pn. Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 17-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 17/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym czwartej edycji Podyplomowych Studiów Psychologia w zarządzaniu

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 16-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 16/2010
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwunastej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 15-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 15/2010
w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 14-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 14/2010
w sprawie ustanowienia Dnia Sportu w roku akademickim 2009/2010

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 13-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 13/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu składania wniosków o wszczęcie procedury przetargowej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 12-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 12/2010
w sprawie powołania Komisji ds. analizy zarządzania finansami na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 11.2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 11/2010
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim wzoru druku korekty do indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 10.2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 10/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 9-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 9/2010
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 8-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 8/2010
w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy studiów podyplomowych oraz księgi świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 7-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 7/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zasad bezpieczeństwa i postępowania uczestników obozu zimowego dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 6-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 6/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim odpłatnych form kształcenia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 4-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 4/2010
w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2010 r.

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 3-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 3/2010
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. nowelizacji Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 2-2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 2/2010
zmieniające Zarządzenie nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 1.2010.pdf) ZARZĄDZENIE NR 1/2010
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Szczecińskim Działu Projektów Europejskich

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 59.2010.pdf)ZARZĄDZENIE NR 59/2010[ ]4038 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić