Zarządzenia 2011

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2011

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 111.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 111/2011
w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 110.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 110/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 109.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 109/2011
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 108.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 108/2011
w sprawie wyodrębnienia w Dziale Projektów Europejskich Sekcji Rozliczeń i Monitoringu i określenia zadań Sekcji Rozliczeń i Monitoringu

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 107.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 107/2011
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa)

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 106.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 106/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. nowelizacji Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 105.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 105/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich przysługującym ze stosunku pracy, części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, z którym wiąże się korzystanie i rozporządzanie przez twórcę prawami autorskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 104.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 104/2011
w sprawie ustalenia wysokości Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 103.2011 .pdf) ZARZĄDZENIE NR 103/2011
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 102.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 102/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym szóstej edycji podyplomowych studiów z Teologii

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 101.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 101/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym czwartej edycji podyplomowych studiów dla nauczycieli pn. Matematyka

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 100.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 100/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług czwartej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość w Słupsku

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 99.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 99/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 98.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 98/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym piątej edycji podyplomowych studiów pn. Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 97.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 97/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym czwartej edycji podyplomowych studiów pn. Szkoła tłumaczy. Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny.

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 96.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 96/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym jedenastej edycji podyplomowych studiów pn. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 95.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 95/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Wiedza o kulturze

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 94.2011 .pdf) ZARZĄDZENIE NR 94/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 93.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 93/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Historia z elementami pomorskiego dziedzictwa kulturowego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 92.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 92/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 91.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 91/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym podyplomowych studiów pn. Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 90.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 90/2011
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 89.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 89/2011
w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 88.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 88/2011
w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 87.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 87/2011
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 86.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 86/2011
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 85.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 85/2011
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o kształcenie na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia zawieranych pomiędzy uczestnikiem studiów doktoranckich a Uniwersytetem Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 84.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 84/2011
w sprawie wysokości opłat za zajęcia nie objęte planem studiów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 83.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 83/2011
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 82.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 82/2011
w sprawie uruchomienia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji (Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego) jedenastej edycji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 81.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 81/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów z Teologii

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 80.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 80/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym podyplomowych studiów pn. Energetyka jądrowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 79.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 79/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Zamówienia publiczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 78.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 78/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Administrowanie projektami Unii Europejskiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 77.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 77/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Ochrona bezpieczeństwa państwa, informacji niejawnych i danych osobowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 76.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 76/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji dwudziestej piątej edycji podyplomowych studiów pn. Prawo administracyjne i samorządowe

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 75.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 75/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji siódmej edycji podyplomowych studiów pn. Prawo pracy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 74.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 74/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Rynek kolejowy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 73.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 73/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Analiza ekonomiczna i controlling w przedsiębiorstwach kolejowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 72.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 72/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym podyplomowych studiów pn. Wiedza o społeczeństwie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 71.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 71/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Bezpieczeństwo Imprez masowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 70.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 70/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Współpraca cywilno-militarna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 69.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 69/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym czwartej edycji podyplomowych studiów pn. Bezpieczeństwo europejskie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 68.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 68/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie kryzysowe

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 67.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 67/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Wychowanie do życia w rodzinie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 66.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 66/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzania funduszami europejskimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 65.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 65/2011
w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. wdrażania i nadzoru nad przekazywaniem danych Uniwersytetu Szczecińskiego do systemu POL-on Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 64.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 64/2011
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 63.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 63/2011
w sprawie trybu przyznawania pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego stypendiów doktorskich

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 62.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 62/2011
w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 61.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 61/2011
w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 60.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 60/2011
w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 59.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 59/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie nie będącym nauczycielami akademickimi"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 58.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 58/2011
w sprawie powołania komisji ds. nagród z funduszu specjalnego nagród dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego nie będących nauczycielami akademickimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 57.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 57/2011
w sprawie utworzenia Biura ds. osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 56.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 56/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym piątej edycji podyplomowych studiów pn. Public relations

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 55.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 55/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 54.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 54/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie samorządem w warunkach integracji europejskiej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 53.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 53/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Szkoła trenerów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 52.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 52/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Pozyskiwanie i ochrona informacji

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 51.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 51/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Marketing polityczny i doradztwo

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 50.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 50/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji Podyplomowych Studiów pn. Wycena przedsiębiorstw

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 49.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 49/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzydziestej dziewiątej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 48.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 48/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siedemnastej edycji Podyplomowych Studiów pn. Doradztwo i rachunkowość podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 47.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 47/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siódmej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 46.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 46/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów pn. Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 45.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 45/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 44.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 44/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siódmej edycji Podyplomowych Studiów pn. Nowoczesne narzędzia technologii informatycznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 42.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 42/2011
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 41.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 41/2011
w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. nowelizacji Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 40-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 40/2011
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 39-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 39/2011
w sprawie odbywania studiów oraz opłat za studia ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 38-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 38/2011
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 37-2011.pdf)ZARZĄDZENIE NR 37/2011
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 36-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 36/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 35-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 35/2011
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 34-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 34/2011
u sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego biorących udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 33-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 33/2011
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 32-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 32/2011
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 31-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 31/2011
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia na rok akademicki 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 30.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 30/2011
w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 28.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 28/2011
w sprawie zasad funkcjonowania studiów podyplomowych Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 27.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 27/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Mediacje

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 26.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 26/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwudziestej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 25.2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 25/2011
w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 24-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 24/2011
w sprawie powołania Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 23-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 23/2011
w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 22-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 22/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Szczecińskim Działu Projektów Europejskich

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 21-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 21/2011
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 20-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 20/2011
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 19-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 19/2011
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego szóstej edycji podyplomowych studiów pn. Edukacja dla bezpieczeństwa. Przysposobienie obronne i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 18-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 18/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Przyrodniczych piętnastej edycji podyplomowych studiów pn. Przyroda

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 17-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 17/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji dwudziestej czwartej edycji Podyplomowych Studiów Prawa Administracyjnego i Samorządowego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 16-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 16/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług trzeciej edycji podyplomowych studiów z Rachunkowości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 15-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 15/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym piątej edycji podyplomowych studiów z Teologii

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 14-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 14/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Socjoterapia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 13-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 13/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 12-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 12/2011
zmieniające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 11-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 11/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 10-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 10/2011
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2011/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 9-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 9/2011
w sprawie przeprowadzenia społecznego przeglądu warunków pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 8-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 8/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji podyplomowych studiów amerykanistycznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 7-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 7/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 6-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 6/2011
w sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 5-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 5/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie kryzysowe w regionie

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 4-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 4/2011
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Etyka

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 3-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 3/2011
w sprawie ponoszenia kosztów związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podziału środków finansowanych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 2-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 2/2011
w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2011 roku

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 1-2011.pdf) ZARZĄDZENIE NR 1/2011
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu działalności uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić