Zarządzenia 2012

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2012

 ZARZĄDZENIE NR 109/2012

w sprawie wypadków, którym ulegli studenci, doktoranci i praktykanci Uniwersytetu Szczecińskiego podczas zajęć dydaktycznych i praktyk organizowanych przez Uczelnię

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 108.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 108/2012
w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2013 roku

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 105.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 105/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym trzynastej edycji podyplomowych studiów pn. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - specjalność nauczycielska

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 104.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 104/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym dwunastej edycji podyplomowych studiów pn. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - specjalność ogólnobiblioteczna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 103.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 103/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania czwartej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 102.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 102/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwudziestej drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 101.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 101/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 100.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 100/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Logistyka w transporcie kolejowym

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 99.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 99/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 98.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 98/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji siódmej edycji podyplomowych studiów pn. Prawo pracy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 97.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 97/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji dwudziestej siódmej edycji podyplomowych studiów pn. Prawo administracyjne i samorządowe

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 93.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 93/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym podyplomowych studiów pn. Geopolityka i geostrategia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 92.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 92/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym dwunastej edycji podyplomowych studiów pn. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 91.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 91/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym czwartej edycji podyplomowych studiów pn. Socjoterapia. Diagnoza i terapia pedagogiczna.

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 90.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 90/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Uniwersytecie Szczecińskim Komisji ds. Likwidacji Składników Majątkowych i Aparatury

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 89.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 89/2012
w sprawie utworzenia sekcji ds. stypendiów i sprawozdawczości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 87.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 87/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 86.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 86/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu składania wniosków o wszczęcie procedury przetargowej

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 85.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 85/2012
w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 84.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 84/2012
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w Uniwersytecie Szczecińskim roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 83.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 83/2012
w sprawie koordynatorów do spraw wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 82.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 82/2012
w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 81.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 81/2012
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych studiach drugiego stopnia, stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 80.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 80/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 79.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 79/2012
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 78.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 78/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 77.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 77/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego i Instrukcji wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 76.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 76/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 74.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 74/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 73.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 73/2012
w sprawie koordynatorów do spraw wymiany studentów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 72.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 72/2012
w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 71.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 71/2012
w sprawie zmiany załączników do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 70.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 70/2012
w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji doktoranta

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 69.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 69/2012
w sprawie powołania Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 68.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 68/2012
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 67.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 67/2012
w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej realizacji umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 66.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 66/2012
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2013/2014

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 65.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 65/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym piątej edycji studiów podyplomowych pn. Szkoła tłumaczy. Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny.

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 64.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 64/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Języki Europy Środkowo-Wschodniej w kontaktach biznesowych i kulturowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 63.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 63/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii szesnastej edycji studiów podyplomowych z Przyrody

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 62.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 62/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym siódmej edycji studiów podyplomowych z Teologii

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 61.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 61/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym drugiej edycji studiów podyplomowych z Teologii (w Zielonej Górze)

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 60.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 60/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym pierwszej edycji studiów podyplomowych z Teologii (w Koszalinie)

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 59.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 59/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jedenastej edycji studiów podyplomowych pn. Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 58.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 58/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania osiemnastej edycji studiów podyplomowych pn. Doradztwo i rachunkowość podatkowa

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 57.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 57/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania czterdziestej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 56.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 56/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwudziestej edycji podyplomowego studium menadżerskiego Master of Business Administration

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 55.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 55/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziewiętnastej edycji podyplomowego studium menadżerskiego Master of Business Administration

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 54.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 54/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym szóstej edycji podyplomowych studiów pn. Public relations

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 53.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 53/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Międzynarodowe stosunki wojskowe

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 52.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 52/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym drugiej edycji podyplomowych studiów pn. Pozyskiwanie i ochrona informacji

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 51.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 51/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym podyplomowych studiów pn. Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 50.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 50/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Szkoła trenerów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 49.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 49/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym dziewiątej edycji podyplomowych studiów pn. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 48.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 48/2012
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 47.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 47/2012
w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 46.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 46/2012
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki odpłatności za studia niestacjonarne zawieranej pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 45.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 45/2012
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia zawieranych pomiędzy uczestnikiem studiów doktoranckich a Uniwersytetem Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 44.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 44/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie nie będącym nauczycielami akademickimi"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 43.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 43/2012
w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 42.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 42/2012
w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 41.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 41/2012
zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 40.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 40/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 39.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 39/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób z nimi współpracujących biorących udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 38.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 38/2012
w sprawie wprowadzenia Procedury zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, finansowanych z projektów Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 37.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 37/2012
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2012/2013

    Pobierz plik (Załączniki zarządzenie 37-2012.pdf) Załącznik do zarządzenia nr 37/2012

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 36.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 36/2012
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 35.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 35/2012
w sprawie wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim w danym roku akademickim uprawnionych o występowanie o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 34.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 34/2012
w sprawie odbywania studiów oraz opłat ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 33.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 33/2012
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 32.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 32/2012
w sprawie wysokości kosztów wydania dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 31.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 31/2012
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 30.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 30/2012
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 29.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 29/2012
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2012/2013

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 28.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 28/2012
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2012/2013 oraz określenia zadań i czynności osób wchodzących w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 27.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 27/2012
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2012/2013 oraz określenia zadań i czynności osób wchodzących w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 26.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 26/2012
w sprawie ustanowienia Pamiątkowej odznaki Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego i regulaminu jej przyznawania

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 24.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 24/2012
w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. kontroli zarządczej, określenia zadań zespołu ds. kontroli zarządczej i wprowadzenia procedury regulującej system kontroli zarządczej w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 23.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 23/2012
w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób z nimi współpracujących biorących udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2012/2013

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2012

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 20.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 20/2012
w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów przebiegu studiów

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 19.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 19/2012
w sprawie uruchomienia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji jedenastej edycji podyplomowych studiów pedagogicznych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 18.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 18/2012
w sprawie uruchomienia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Etyka w szkole

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 17.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 17/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym piątej edycji podyplomowych studiów logopedii i glottodydaktyki

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 16.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 16/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług pierwszej edycji podyplomowych studiów pn. Logistyka w transporcie kolejowym

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 15.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 15/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania osiemnastej edycji podyplomowego studium menadżerskiego Master of Business Administration

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 14.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 14/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania szesnastej edycji podyplomowych studiów pn. Rynek nieruchomości

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 13.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 13/2012
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania trzeciej edycji podyplomowych studiów pn. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia w Polsce

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 12.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 12/2012
w sprawie organizacji bezpieczeństwa teleinformacyjnego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 11.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 11/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 10.2012 .pdf) ZARZĄDZENIE NR 10/2012
w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Szczecińskim stanowiska Administratora Systemu Teleinformatycznego

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 9.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 9/2012
w sprawie utworzenia Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 8.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 8/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego"

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 7.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 7/2012
w sprawie zarządzenia wyborów do organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2012-2016

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 6.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 6/2012
w sprawie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 5.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 5/2012
w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji spraw obronnych i informacji niejawnych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 4.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 4/2012
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 3.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 3/2012
w sprawie wysokości opłaty za legitymację doktoranta

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 2.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 2/2012
w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2012 roku

 

Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 1.2012.pdf) ZARZĄDZENIE NR 1/2012
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie niebędących nauczycielami akademickimi

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić