Zarządzenia 2014

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2014

 ZARZĄDZENIE NR 92/2014

w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie
Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 91/2014

w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. nowelizacji Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 90/2014

w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 89/2014

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim
na studia niestacjonarne trzeciego stopnia - dyscyplina ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 88/2014

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 87/2014

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 rozpoczynających się od semestru letniego

ZARZĄDZENIE NR 86/2014

w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej

w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 85/2014

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w  roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 84/2014

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim

 ZARZĄDZENIE NR 82/2014

w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Rachunkowość budżetowa

ZARZĄDZENIE NR 81/2014

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 na kierunku praca socjalna, studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia realizowanych
w ramach projektu „Profesjonale kadry – lepsze jutro II”
 

ZARZĄDZENIE NR 80/2014

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

ZARZĄDZENIE NR 79/2014

w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 78/2014 

w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
oraz zapomogi

ZARZĄDZENIE NR 77/2014

w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunku  Matematyka realizowanego w ramach projektu  Unii Europejskiej„Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne”

 

ZARZĄDZENIE NR 76/2014

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015”

ZARZĄDZENIE NR 75/2014

w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 74/2014

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 73/2014

w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunku Polityka społeczna realizowanego w ramach projektu Unii Europejskiej "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" 

ZARZĄDZENIE NR 72/2014

zm. zarządzenie nr 56/2014

ZARZĄDZENIE NR 71/2014

zm. załącznik do zarządzenia nr 55/2014

ZARZĄDZENIE NR 69/2014

 zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 68/2014

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznwania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 67/2014

zm. zarządzenie nr 63/2014

ZARZĄDZENIE NR 65/2014

zm. zarządzenie w sprawie koordynatorów do spraw wymiany studentów i zarządzenie w sprawie koordynatorów ds. wymiany kadry akademckiej w programie LLP/Erasmus

ZARZĄDZENIE NR 64/2014

w sprawie utworzenia nowej zamiejscowej podstawowej jednostki orgaznizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskigo

ZARZĄDZENIE NR 63/2014 zm. zarz. nr 67/2014

w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1.63 stawki podstawowe.doc

załącznik 2.63 stawki przeliczeniowe.doc

załącznik 3.63 dodatki za kierownictwo.docx

załącznik 4.63 analiza finasowa utworzenia kierunku.doc

załącznik 5.63 analiza finasowa utworzenia studiów trzeciego stopnia.doc

załącznik 6.63 indywidualny przydział zajęć.xls

załącznik 7.63 Plan pracy jednostki.xls

załącznik 8.63 zamówienie na wykonanie zajęć.xls

załącznik 9.63 Korekta indywidualnego przydzialu czynności.xls

załącznik 10.63 indywidualne sprawozdanie.xls

załącznik 11.63 potwierdzenie wykonania zajęć.xls

załącznik 12.63 Lista wypłat za nadgodziny.xls

załącznik 13.63 Kalkulacja finansowa.xls

załącznik 14.63 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi.xls

załącznik 15.63 Potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat.doc

załącznik 16.63 Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych.xls

załącznik 17.63 rozliczenie finansowe.xls

załącznik 18.63 Karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich.doc

załącznik 19.63 Wniosek o utworzenie studiow podyplomowych.doc

załącznik 20.63 Wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych.doc

załącznik 21.63 Karta kursu dokształcającego.doc

załącznik 22.63 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego.doc

załącznik 23.63 Karta szkolenia.doc

załącznik 24.63 Karta kolejnej edycji szkolenia.doc

 ZARZĄDZENIE NR 62/2014

zm. zarządzenie nr 59/2014

ZARZĄDZENIE NR 61/2014

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunków Matematyka i Fizyka realizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej "Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce"

ZARZĄDZENIE NR 60/2014

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania oraz harmonogramu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunku Praca socjalna realizowanego w ramach projektu Unii Europejskiej "Profesjonalne kadry-lepsze jutro II"

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 zm. zarz. nr 62/2014, zm. zarz. 69/2014

w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznwania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 58/2014 zm. 68/2014

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznwania pomocy materialej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskigo

ZARZĄDZENIE NR 57/2014

w sprawie wprowadzenia w życie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 56/2014 zm. zarz. 72/2014

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 55/2014 zm. zarz. 71/2014

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015

 ZARZĄDZENIE NR 54/2014

w sprawie ustalenia Regulaminiu zasad i trybu przyznwania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 53/2014

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i utworzenia studiów doktornckich na Wydziale Teologicznym

ZARZĄDZENIE NR 52/2014

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniajacej do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorntów Uniwersytetu Szczecińskigo

 ZARZĄDZENIE NR 51/2014

w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2014

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2014

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 51/2014

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/2014

 

 ZARZĄDZENIE NR 50/2014

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2014

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego niebędącym nauczycielami akademickimi"

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

 zm. zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

ZARZĄDZENIE NR 46/2014

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomcy Materialnej w roku akademickm 2013/2014

  

ZARZĄDZENIE NR 45/2015

w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w roku akademickim 2014/2015 uprawnionych do występowania o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

ZARZĄDZENIE NR 44/2014

w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdorwia studiów podyplomowych pn. Opieka senioralna z kursem językowym

ZARZĄDZENIE NR 43/2014

w sprawie utworzenia na Wydziale Nuk o Ziemi studiów podyplomowych pn. Geografia dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 42/2014

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym i w Uniwersyteckim Centrum Edukacji studiów podyplomowych pn. Etyka w szkole

ZARZĄDZENIE NR 41/2014

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych pn. Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji

ZARZĄDZENIE NR 40/2014

w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych pn. Korespondencja handlowa w języku niemieckim i polskim

ZARZĄDZENIE NR 39/2014

w sprawie przyznawania miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 38/2014

w sprawie wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim w danym roku akademickim uprownionych do wystąpienia o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

ZARZĄDZENIE NR 37/2014

w sprawie odbywania studiów przez cudzoziemców oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 ponoszonych przez cudzoziemców studiujacych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 36/2014

o sprostowaniu błędu w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiwó magisterskich w roku akademickim 2015/2016

 ZARZĄDZENIE NR 35/2014

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akad. 2014/2015

załączniki do zarządzenia nr 35.2014.pdf

ZARZĄDZENIE NR 33/2014

w sprawie zasad składania i wzorów niektórych oświadczeń składanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 30/2014

w sprawie sprostowania błędu

ZARZĄDZENIE NR 29/2014

w sprawie wprowadzenia uczelnianego systemu antyplagiatowego

ZARZĄDZENIE NR 28/2014

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 27/2014

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi

ZARZĄDZENIE NR 26/2014

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 25/2014

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną

ZARZĄDZENIE NR 24/2014

w sprawie utowrzenia i uruchomienia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych pn. Interdyscyplinarne studia skandynawskie

 ZARZĄDZENIE NR 23/2014

w sprawie utworzenia i uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Zarządzanie marką

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2014

w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych pn. Rynek nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 21/2014

w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym studiów podyplomowych dla nauczycieli pn. Matematyka

ZARZĄDZENIE NR 20/2014

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 19/2014

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej i Odowławczej Uczelnianej Komisji
ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 - uchylone

ZARZĄDZENIE NR 17/2014

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

w sprawie ustalenia kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinasowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2014

ZARZĄDZENIE NR 15/2014

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym

ZARZĄDZENIE NR 14/2014

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji na działalność statutową

załącznik 1 do zarządzenia 14.2014.doc

załącznik 2 do zarządzenia 14.2014.doc

załącznik 3 do zarządzenia 14.2014.doc

załącznik 4 do zarządzenia 14.2014.doc

załącznik 5 do zarządzenia 14.2014.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2014

zm. zarządzenie w sprawie ustalania Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów 

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 

w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób z nimi współpracujących

ZARZĄDZENIE NR 11/2014

w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywania kwerend archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 10/2014

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 9/2014

zmieniające zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 8/2014

w sprawie przeglądu struktury zatrudnienia i stanowisk pracy administracji w podstawowych jednostkach organizacyjnych i pozostałych jednostkach podległych dziekanom

ZARZĄDZENIE NR 7/2014

w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich po osiągnięciu wieku emerytalnego

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 na kierunkach: Informatyka i Ekonometria, specjalność Informatyka gospodarcza oraz Filologia polska oraz Kulturoznawstwo

 ZARZĄDZENIE NR 4/2014

zm. zarządzenie w sprawie odbywania studiów oraz opłat ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim oraz opłat pobieranych w Uniwersytecie Szczecińskim za studia prowadzone w języku obcym

załącznik do zarządzenia nr 4/2014

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

w sprawie przeglądu struktury zatrudnienia i stanowisk pracy w administracji centralnej Uniwersytetu Szczecińskiego i jednostkach bezpośrednio podległych rektorowi lub prorektorom

ZARZĄDZENIE NR 2/2014

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2013/2014

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 na kierunki: Informatyka i Ekonometria, specjalność informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie) oraz Filologia polska i Kulturoznawstwo      

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić