Zarządzenia 2018

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

w sprawie wprowadzenia wzoru druku zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia sie w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

w sprawie wprowadzenie w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

 

 w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania
umów zlecenia i umów o dzieło

 

załącznik do zarządzenia nr 4.2018 .doc

Załącznik nr 1 - umowa zlecenie.doc

Załącznik nr 2 - umowa zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 3 - umowa zlecenie-promotor.doc

Załącznik nr 4 - umowa o dzieło.doc

Załącznik nr 5 - umowa o dzieło - pr. autorskie.doc

Załącznik nr 6 - umowa dzieło-recenzje.doc

Załącznik nr 7 - schemat obiegu umów-PODSTAWOWY.xls

Załącznik nr 8 - oświadczenie.doc

Załącznik nr 9 - rachunek, protokół, zestawienie.doc

Załącznik nr 10 - schemat obiegu umów-DYDAKTYKA.xls

ałącznik nr 11 - wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne.xls

Załącznik nr 12 - rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 13 - sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktyczn

Załącznik nr 14 - schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE

Załącznik nr 15 - schemat obiegu umów- REC i PROM.xls

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

w sprawie harmonogramu przekazywania dokumetów do archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2018

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie nr 7.2018.pdf)ZARZĄDZENIE NR 7/2018 [ ]304 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 8.2018.pdf)ZARZĄDZENIE NR 8/2018[ ]281 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 9.2018.pdf)ZARZĄDZENIE nr 9/2018[ ]601 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić