Zarządzenia 2018

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2018

ZARZADZENIE NR 25/2018

w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2018

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

 

załącznik do ZARZĄDZENIA NR 24/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2018

w sprawie ustalenia kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofiansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2018

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2018

w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2018

w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych w Archiwum
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2018

w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

zm. składu Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2018

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialanej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

zm. zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018"

 

 ZARZĄDZENIE NR 14/2018

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Monitoringu Naukowego

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2018

zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

tekst ujednolicony Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

zm. zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Unwiersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 

w sprawie planu sprawdzeń wykonywanych czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego  

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

w sprawie wprowadzenia wzoru druku zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia sie w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

w sprawie wprowadzenie w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

 

 w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania
umów zlecenia i umów o dzieło

 

załącznik do zarządzenia nr 4.2018 .doc

Załącznik nr 1 - umowa zlecenie.doc

Załącznik nr 2 - umowa zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 3 - umowa zlecenie-promotor.doc

Załącznik nr 4 - umowa o dzieło.doc

Załącznik nr 5 - umowa o dzieło - pr. autorskie.doc

Załącznik nr 6 - umowa dzieło-recenzje.doc

Załącznik nr 7 - schemat obiegu umów-PODSTAWOWY.xls

Załącznik nr 8 - oświadczenie.doc

Załącznik nr 9 - rachunek, protokół, zestawienie.doc

Załącznik nr 10 - schemat obiegu umów-DYDAKTYKA.xls

ałącznik nr 11 - wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne.xls

Załącznik nr 12 - rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 13 - sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktyczn

Załącznik nr 14 - schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE

Załącznik nr 15 - schemat obiegu umów- REC i PROM.xls

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

w sprawie harmonogramu przekazywania dokumetów do archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2018

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić