Reprezentacja uczelni w sporach

Radcy Prawni reprezentują US poprzez:

– występowanie w charakterze pełnomocnika Uczelni przed sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi,
– udział na polecenie Rektora w negocjacjach, mediacjach, rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą bądź ustaniem stosunku prawnego, w którym Uczelnia ma być stroną.