WZORY UMÓW OBOWIAZUJĄCE DO DNIA 31 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2017

w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania
umów zlecenia i umów o dzieło

Załącznik nr 1 – umowa zlecenie.doc

Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 3 – umowa o dzieło.doc

Załącznik nr 4 – umowa o dzieło – pr. autorskie.doc

Załącznik nr 5 – oświadczenie.doc

Załącznik nr 6 – wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na prowadzenie zajęć

Załącznik nr 7 i 7a – protokół odbioru+rachunek.doc

Załącznik nr 8 – rozliczenie godzin.doc

Załącznik nr 9 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 10 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

WZORY UMÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 lutego 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania
umów zlecenia i umów o dzieło

 

Załącznik do zarządzenia nr 4/2018 .doc

 

Wzory umów

 

Załącznik nr 1 – wzór umowy zlecenia

Załącznik nr 2 – wzór umowy zlecenia-dydaktyka

Załącznik nr 3 – wzór umowy zlecenia-promotor

Załącznik nr 4 – wzór umowy o dzieło

Załącznik nr 5 – wzór umowy o dzieło – pr. autorskie

Załącznik nr 6 – wzór umowy o dzieło-recenzje

Załącznik nr 7 – schemat obiegu umów-PODSTAWOWY.xls

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 9 –  rachunek, protokół, zestawienie

Załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA.xls

Załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne.xls

Załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 14 – schemat obiegu umów.xls

Załącznik nr 15 – schemat obiegu umów- REC i PROM.xls

 

do umów zawieranych po 25 maja 2018 r. obowiązkowo dołączyć należy załacznik nr 16

Załącznik nr 16 – klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne