STATUT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

STATUT uchwała nr 43/2017 z 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 43/2017  Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 24/2018

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego